Utbildningshelhet i medieläskunnighet: Årskurserna 1–6

Vi har utarbetat utbildningshelheten i medieläskunnighet för att stöda främjandet av barns och ungas medieläskunnighet genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens.

Stödmaterialet riktar sig i första hand till lärare i årskurserna 1–6, men dess innehåll kan också utnyttjas i biblioteksarbete eller hobbyverksamhet för att främja barnens medieläskunnighet. Du kan använda utbildningshelheten i medieläskunnighet som material såväl för att utveckla den egna kompetensen och arbetet som för gemensamma utbildningar.

Du kan välja de delar av helheten som bäst lämpar sig för dina behov eller gå hela utbildningsstigen. Stigen består av grunderna för främjande av medieläskunnighet, praktiska tips av experter och yrkesutbildade personer samt material som kan utnyttjas. Den sista delen erbjuder verktyg åt arbetsgemenskaper och nätverk för att utveckla kompetens och god praxis i främjandet av barns och ungas digitala färdigheter.

Delarna har sammanställts av stödmaterial som utarbetats i samband med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023). Utbildningshelheten stöder införandet av riksomfattande kunskapsbeskrivningar av medieläskunnighet i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen. Helheten bearbetas och kompletteras i samband med material som publiceras.

Sektion 1

1
Vad är medieläskunnighet i årskurserna 1–6?
30 min
2
Bekanta dig med kunskapsbeskrivningarna av medieläskunnighet
30 min

Sektion 2

1
Utbildningsvideorna ger praktiska tips för att främja medieläskunnigheten
30 min

Sektion 3

1
Ta beskrivningarna i användning med hjälp av konkreta exempel
20 min
2
Idéer för filmfostran från Den nedre stigen på Filmstigen
20 min
3
Stöd av animationer för mediefostran i vardagen
20 min
Utbildningshelhet i medieläskunnighet: Årskurserna 1–6