Titta på oss

Titta på oss

Filstorlek: 2 mB

Smarttelefoner och andra enheter som lämpar sig för videoinspelning är vardagsmat i småbarnsfamiljer, och skolelever använder dem själva. Videoinspelning kan uppmuntra barn att utforska och filma intressanta saker i det egna livet och den egna näromgivningen. Det är roligt att med hjälp av egna videor visa bekanta saker åt andra barn, eller åt vuxna.

Titta på oss-modellen går ut på att barnen får bekanta sig med videoinspelning genom lekfulla experiment. Med självgjorda videor kan man t.ex. visa åt nya elever hur vardagen ser ut i förskolan eller skolan, eller dela erfarenheter mellan daghemmet och hemmet, eller mellan förskolan och ettan. En video kan också beskriva en hobbygrupps verksamhet.

Målen med modellen är att inspirera och uppmuntra barnen att berätta om viktiga saker, att experimentera, och att själva producera. Genom denna aktivitet lär man sig också att lyssna och titta på det som andra barn vill berätta. Att själv få utföra och att producera tillsammans med andra utvecklar medieläskunnigheten, de tekniska kunskaperna, förmågan att uttrycka sig själv, och förmågan till interaktion.

Titta på oss-modellen är riktad till fostrare som jobbar med små barn på daghem, i grundskolans lägre klasser eller inom någon hobbyverksamhet. Av den vuxna som jobbar med modellen krävs inga tekniska specialkunskaper. Denna guide fungerar som stöd då det gäller praktiska frågor, och ger tips om hur man kunde anpassa modellen för den egna barngruppen.