Stigar till programmeringskunnande -videoutbildning

Med hjälp av den här serien av korta videor kan du bekanta dig med vad som menas med programmeringskunnande, vilka kompetensbehov hos barn i den digitala tidsåldern den möter och hur du kan främja programmeringskunnande i ditt arbete. Varje video består av en introduktion som är specifik för åldersgruppen i fråga, samt en lärarkollegas tips. Videoutbildningen har producerats i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

Videorna är textade på svenska – kom ihåg att du kan välja språk på textningen i Youtube.

Introduktion till programmeringskunnande

Programmeringskunnande inom småbarnspedagogiken

Programmeringskunnande i förskoleundervisningen

Programmeringskunnande i ÅK 1-2

Programmeringskunnande i ÅK 3-6

Programmeringskunnande i ÅK 7-9

Det nationella utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023) hrr varit en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2023. Programmet har erbjudit redskap för att främja medieläskunnighet, programmeringskunnande och digital kompetens inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Inom programmet har man utarbetat kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande för olika åldersgrupper och årskurser inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Kunskapsbeskrivningarna stödjer implementeringen av de nuvarande läroplansgrunderna. Utbildningsstyrelsen har svarat för programhelheten som berör digital kompetens och Nationella audiovisuella institutet har svarat för helheterna som berör medieläskunnighet och programmeringskunnande.

Stigar till programmeringskunnande -videoutbildning