Stigar till programmeringskunnande. Handbok för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Handboken stöder fostran i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningens läroplan, och innehåller många praktiska exempel och beskrivningarna av programmeringskunnande. Beskrivingarna som skapats i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet beskriver god pedagogisk praxis som stöder medieläskunnighet i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Du kan läsa eller ladda ner webbpublikationen (pdf) här.

Det nationella utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023) har varit en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2023. Programmet har erbjudit redskap för att främja medieläskunnighet, programmeringskunnande och digital kompetens inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Inom programmet har man utarbetat kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande för olika åldersgrupper och årskurser inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Kunskapsbeskrivningarna stödjer implementeringen av de nuvarande läroplansgrunderna. Utbildningsstyrelsen har svarat för programhelheten som berör digital kompetens och Nationella audiovisuella institutet har svarat för helheterna som berör medieläskunnighet och programmeringskunnande.

Stigar till programmeringskunnande. Handbok för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen