Bekanta dig med fenomenet: Sociala medier som stöd och hinder för ungas välmående

Kuva koostuu viidestä erillisestä kuvasta, jotka kuvaavat sosiaalisen median hyvinvointia lisääviä ja haastavia puolia. Kuvissa kaksi nuorta vloggaavat, nuori lähettää itsestään kuvan puhelimella ja saa tykkäyksiä, nuori saa myönteisiä ja kielteisiä kommentteja piirtämistään kuvista. Kahdessa kuvassa on kuvattuna pelitilanne, josta toisessa pelaaja saa kielteisiä kommentteja ja toisessa pelaajalla on kavereita.

Sociala mediers inverkan på välmåendet är individuellt. Sociala medier både försämrar och frambringar välmående. Det egna agerandet på webben har betydelse för välmåendet. Psykiskt välmående på sociala medier främjas av aktivt agerande, produktion av eget innehåll och kommunikation, till exempel i form av deltagande i aktiviteter och mål i en grupp. Även kamratstöd, uppmuntrande och positiv respons på sociala medier främjar välmåendet. Att konsumera sociala medier i ensamhet och passivt försämrar å andra sidan välmåendet.

Till exempel mobbning, trakasserier, hatretorik, upplevelser av utanförskap eller press som orsakas av inlägg som polerats till perfektion på sociala medier kan försvaga ungas välmående. Trots att många unga är medvetna om att världen på sociala medier är overklig eller ofullständig kan det vara svårt att låta bli att jämföra sig med andra.

Med identitet syftar man på en människas uppfattning om sig själv. Den har stor betydelse för en individs välmående. Identiteten utvecklas genom hela livet, men att söka och hitta en meningsfull riktning är de viktigaste utvecklingsuppgifterna i ungdomen. Sociala medier är en viktig miljö för många unga, och är därmed också en av de centrala plattformarna för att bygga upp sin identitet. Den digitala identiteten kan vara en viktig del av identiteten.

Förutom att spegla sig i annat innehåll byggs identiteten på sociala medier också upp genom ens egna agerande och produktion. Sociala medier ger också möjligheter att hitta en meningsfull referensgrupp för en själv. Identiteten som byggs upp på sociala medier handlar ofta om vilka sociala grupper man upplever att man tillhör, eller vilka människor på sociala medier man identifierar sig med.

Förutom agerandet stöder en god självkänsla välmåendet på sociala medier. Även om självkänsla verkar som ett individuellt ord är det, precis som identitet, i högsta grad ett socialt fenomen. En god självkänsla byggs genom en kultur av att tas med, godkännas och uppmuntras, också på sociala medier. På digitala plattformar är interaktion inte alltid enkel eller entydig, eftersom till exempel webbens anonyma och indirekta natur kan skapa hinder för empati. Alla kan ändå göra val som är medvetna, bra och som stöder andras välmående, också på sociala medier.

Medieläskunnighet och att stödja identitetsarbetet i vardagen i skolan är viktiga gärningar som främjar det psykiska välmåendet för ungdomar som bygger upp sin identitet och självkänsla i digitala miljöer. Med medveten granskning av och diskussioner om betydelsen av sociala medier stöds, förutom medieläskunnighet, också förståelsen för hur digital kultur påverkar välmåendet.

Mer information / länktips:

Infografer publicerade av Sällskapet för mediefostran

En balanserad medievardag

Hjärnans välmående i medievardagen

Den mentala hälsans hand i medievardagen

Väckte de känslor?

Text: Rauna Rahja (Osuuskunta Dadamedia)

Bild: Siru Tirronen

Medielandskapet för barn och unga förändras ständigt, och nya fenomen avlöser varandra. Det är viktigt att kunna erbjuda eleverna verktyg för att förstå och hantera fenomenen. Det här lärområdet hör till informations- och uppgiftsmaterialserien Stigar till nya mediefenomen. Materialserien innehåller informationstexter och uppgifter för lärare och elever. Du kan ta del av nya fenomen på ett meningsfullt sätt, till exempel med hjälp av handlingsmodellen ”Hur ska man på ett pedagogiskt sätt hantera nya fenomen inom medieläskunnighet?”.

CC BY 4.0

Material för lärare

1
Video om sociala medier och ungas välmående
2
Kunskapsbeskrivningarna som stöd för målinriktad undervisning
3
Material för mediefostran
4
Modell för hantering av nya fenomen inom medieläskunnighet i undervisningen

Material för eleven

1
Sociala medier som stöd och hinder för ungas välmående
2
2. Studera bilden
3
3. Uppgifter för att behandla ämnet
Bekanta dig med fenomenet: Sociala medier som stöd och hinder för ungas välmående