Sammanställning av material för mediefostran

En sammanställning av material för mediefostran kan användas i pedagogik och undervisning som motsvarar beskrivningarna av medieläskunnighet. Material är producerat av aktörer och expertorganisationer i mediefostran. Beskrivningarna har producerats i det utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

Materialet på finska och svenska har samlats under huvud- och delområden av medieläskunnighet samt i åldersgrupper och årskurser: småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och årskurs 1-2, 3-6 och 7-9.

Sammanställning av material för mediefostran.

Det nationella utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023) har varit en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2023. Programmet har erbjudit redskap för att främja medieläskunnighet, programmeringskunnande och digital kompetens inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Inom programmet har man utarbetat kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande för olika åldersgrupper och årskurser inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Kunskapsbeskrivningarna stödjer implementeringen av de nuvarande läroplansgrunderna. Utbildningsstyrelsen har svarat för programhelheten som berör digital kompetens och Nationella audiovisuella institutet har svarat för helheterna som berör medieläskunnighet och programmeringskunnande.

Sammanställning av material för mediefostran