Läskunnighet av mediesex för unga – guide för sexpositiv mediefostran

Denna guide erbjuder vuxna som arbetar med ungdomar vägkost för sexpositiv mediefostran om sexinnehåll i medier som stöder de ungas tillväxt. Med unga avses i denna guide 13–18-åringar. Syftet med guiden är att erbjuda grundläggande information om olika former av sexinnehåll i medier, såsom pornografi och innehåll i sociala medier. Guiden går igenom ungas medieanvändning och strävar efter att svara på frågor och oro som människor inom mediefostran kan uppleva när de unga och mediers sexinnehåll möts. Guiden innehåller också konkreta tips och praktiska uppgifter för behandling av sexinnehåll i medier med unga.

Guiden är uppdelad i fyra huvudavsnitt: Introduktion, Sex in medier, Sociala medier och Pornografi.

Guiden har gjorts på uppdrag av Nationella Audiovisuella Institutet (KAVI) och har utarbetats av Petra Kankare (FM i medieforskning, sexualundervisare). Petra strävar efter att utveckla mediefostran och sexualundervisning i Finland. Hennes särskilda intresseområden är porrundervisning för unga och arbete som syftar till att minska sexuella trakasserier. Petra hoppas att varje ung person i framtiden ska få sexpositiv fostran. Hon drömmer också om att ordna en riksomfattande skolturné för porrundervisning.

Illustration: Jutta Kivilompolo

Introduktion

1
Varför mediefostrar vi? Varför talar vi om sexinnehåll i medier?
2
Vem kan mediefostra om sexinnehåll?
3
Vad anses med sexpositiv mediefostran?

Sex i medier

1
Introduktion
2
Är ungdomar offer för sexinnehåll eller aktörer i medier?
3
Medias påverkan på de unga är summan av många olika saker
4
Medier påverkar människans identitet, men de kan även användas för att bearbeta identiteten
5
Mångfald i media, jämlikt samhälle
6
Sammanfattning
7
Uppgift 1: Sök tillförlitlig sexualkunskap
30 min
8
Uppgift 2: Mediepresentations mångfald och kritiska analys
30 min

Sociala medier

1
Introduktion
2
Sociala medier har mycket sexuellt innehåll
3
De ungas sexualkulturer har ett nära samband med sociala medier
4
Undervisning i sociala medier ska sätta de unga främst
5
De unga upplever sociala medier på sitt eget individuella sätt
6
De unga bör stödas bland de förskönade bilderna på sociala medier
7
Att uttrycka sig sexuellt på sociala medier är helt okej
8
Sexting – ett sätt att förverkliga sin sexualitet
9
De unga bör veta vilka rättigheter de har i sociala medier – även i samband med sexting
10
Sammanfattning
11
Uppgift 1: Att stärka de ungas agentskap i sociala medier
15 min
12
Uppgift 2: Gå igenom den ungas rättigheter in samband med sexting
30 min
13
Uppgift 3: Öva tolkning från flera perspektiv
30 min

Pornografi

1
Introduktion
2
Porr som en del av sexual- och mediekulturer
3
Är vissa innehåll i porr bättre än andra?
4
Inte alla ungdomar tittar på porr
5
Porr ska behandlas neutralt med de unga
6
Varför tittar unga på porr?
7
Porr väcker många slags känslor
8
Porr – ett ont medium?
9
Porr kan också inverka positivt på de unga
10
Sammanfattning
11
Uppgift 1: Fundera på skillnader mellan porr och sex
45 min
12
Uppgift 2: Öva tolkning av sexinnehåll
30 min
13
Uppgift 3: Överväga marknadsföring av medieinnehåll kritiskt
45 min
14
Källförteckning
Läskunnighet av mediesex för unga – guide för sexpositiv mediefostran