Filmstigen

KAVIs Filmstigens innehåll stöder kunskapsbeskrivningarna gällande medieläskunnighet som har producerats i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

Vid sidan av Nedre och Övre stigen, som riktar sig till grundutbildningen, finns nu även Förstigen, som stödjer film- och medieundervisningen i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Kolla in Filmstigen här.

Det nationella utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023) har varit en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2023. Programmet har erbjudit redskap för att främja medieläskunnighet, programmeringskunnande och digital kompetens inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Inom programmet har man utarbetat kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande för olika åldersgrupper och årskurser inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Kunskapsbeskrivningarna stödjer implementeringen av de nuvarande läroplansgrunderna. Utbildningsstyrelsen har svarat för programhelheten som berör digital kompetens och Nationella audiovisuella institutet har svarat för helheterna som berör medieläskunnighet och programmeringskunnande.