Digitalt spelande är en hemsk hobby?

Är digitalt spelande en hemsk hobby? Vilka nackdelar samt fördelar kopplas till digitalt spelande?

Ibland är det svårt att börja diskutera andras spelande eller saker som koppas till det.

 

 

Titta på animationen ”Digitalt spelande är en hemsk hobby” och diskutera tidsanvändning, åldersgränser, spelande, spelbeteende, vänner och spelregler med eleverna. Du får färdiga frågor och bakgrundsinformation i uppgiftsdelen.  Du behöver endast tid för diskussionn, men du kan även göra uppgiften som grupparben. Vid grupparbeten diskuterar eleverna i smågrupper och skriver ned sina tankar som ni sedan går igenom med hela gruppen. Hur ser ditt spelande ut?

Vad pratar vi om då vi diskuterar digitalt spelande?

Spelande har varit en del av mänskligheten sedan forna tider – en del av vardagen och något som alltid intresserat oss. Spelande har genom åren fått nya former som till exempel digitalt spelande. Med digitalt spelande menas mobil-, konsol-, och datorspelande. En betydande del av barn och unga spelar minst veckovis och är den mest aktiva gruppen som spelar digitala spel.

Spel är en viktig mediekanal för barn och spelen inspirerar till lekar, berättelser och kreativitet även utanför spelvärlden. Spelen erbjuder sociala kontakter, olika nätverk, mångsidigt innehåll och är en trevlig hobby för många unga.

Spelfostran är en viktig del av dagens fostran och grundar sig i att barn och unga upplever och bearbetar olika känslor som spelinnehåll och spelande väcker. Spelfostrans mål är att öka medvetenhet om spelande som fenomen i sin helhet samt att minimera och förebygga spelrelaterade problem och utmaningar. Spelaren kan genom egna val påverka sin spelhobby – är det något positivt eller påverkar den spelaren negativt.

Spelreglerna formas i hemmen och skolan kan stötta barnets uppväxt och fostran. Det är viktigt att alla barn och unga kan diskutera spelande fördomsfritt med vuxna.

Digitalt spelande kan väcka starka känslor: spänning, rädsla, besvikelse, förtjusning, raseri, framgång eller immersion… Vuxna behövs för att barn skall lära sig bra sätt att hantera och kanalisera sina känslor.

Använd animationen som underlag för diskussioner med barn och unga. Animationen behandlar ett flertal utmaningar som kopplas till vardagshanteringen både ur barns och vuxnas perspektiv.

Man kan börja diskutera spelande bland annat genom följande frågor: Vilka positiva eller negativa saker har man själv upplevt då man spelat? Vilka av effekterna syns tydligare i den egna vardagen – de positiva eller de negativa? Läs färdiga frågeställningar i uppgiftsdelen.Animationen har producerats i samarbete Spelkunskap-projektet och Skolteamet på EHYT rf samt Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd.

Spelfostarens handbok 2 ger sakkunskap om spelrelaterade fenomen i form av artiklar. Handboken är skriven av forskare och sakkunninga inom digitalt spelande. Läs mer om spelfostran på www.ehyt.fi/sv  och www.ehyt.fi

Diskutera spelande med eleverna

1
Spelvardagen
2
Spelinnehåll
3
Kamratskap
4
Spelbeteende
Digitalt spelande är en hemsk hobby?