Digitala guldgrävare

Digitala guldgrävare

Filstorlek: 1 mB

Hur kan reklamerna på Facebook veta vart jag vill åka på semester? Hur kan enskilda sökord hjälpa med att förutspå en influensaepidemi? Hur kan den information jag delar på nätet gynna miljontals andra?

Information som internetanvändare ger om sig själva och som samlas om dem utgör en enorm mängd data, så kallad big data. Att kunna analysera denna information som finns utspridd på nätet medför stora möjligheter, men väcker också många frågor. Under nutidens guldrusch gräver man efter guld bland big data. Guiden Digitala guldgrävare innehåller information och uppgifter om big data. Fokus ligger främst på insamlandet av information om internetanvändare, och på informationens användningssyften.

Med hjälp av materialet kan man reflektera över den egna rollen som informationsgivare och -nyttjare. Målet är att stöda ett aktivt och ansvarsfullt medborgarskap, samt att erbjuda verktyg för informationshantering och utvecklandet av livskompetensen i dagens digitala värld.

Materialet lämpar sig som mediefostringsmaterial för ungdomar i högstadieåldern och äldre, t.ex. i skolor, bibliotek, inom ungdomsarbetet, eller för mediefostran under fritiden.

Guiden består av fyra olika delar, som introducerar fenomenet big data sett ur internetanvändarens perspektiv.

  • Vad, vem och hur? Tre frågor om big data
  • Från informationsmassa till mervärde – hur big data utnyttjas?
  • Ute på okänt vatten – är intimiteten hotad?
  • Kontrollera din egen data

I slutet av varje del finns övningsidéer för eleverna/ungdomarna. De kan utnyttjas som sådana, eller anpassas så att de lämpar sig för den egna gruppen. För att utföra en del av övningarna behövs datorer och internetuppkoppling.