Bekanta dig med fenomenet: Bottar i vår vardag

kuvasarja, jossa nuori kohtaa auttavan chatbotin sekä sosiaalisen botin

Bottar av olika typ har blivit allt vanligare i vår vardag. Ordet bot kommer från ”robot”, men medan robotar har en fysisk ”kropp” är bottar datorprogram. Medan en robot kan hjälpa till i den fysiska världen, hjälper en bot till i det digitala, genom att t.ex. automatiskt utföra givna enkla uppdrag enligt ett givet mönster eller utgående från det som sker i omgivningen.

Chatbottar simulerar mänskliga konversationer och används till exempel inom kundbetjäning för att ta emot beställningar, hjälpa till med bokningar eller svara på frågor i en given kontext. Det finns till och med chatbottar som ska kunna minska risken för depression genom att erbjuda kontinuerligt stöd. En av de stora fördelarna med chatbottar överlag är just att de alltid är tillgängliga och orkar svara på samma fråga om och om igen utan att bli frustrerad. I dess enklaste form bygger en chatbot på förprogrammerade svar som personen kan välja bland för att föra diskussionen vidare. Chatbottar som drar nytta av artificiell intelligens kan däremot lära sig av det vi säger eller skriver, ”tolka” frågan och också svara på den med ett språk som låter naturligt. För att en AI-baserad chatbot ska fungera smidigt är språket centralt. Utan bra språkmodeller blir lösningarna inte användbara.

Beroende på hur bra en chatbot är kan den upplevas som hjälpsam eller frustrerande. Den har dock ett gott syfte. En påverkansbot har däremot sällan positiva avsikter. Dessa bottar beter sig som vanliga användare och kan gilla, sprida och kommentera inlägg, men är under ytan automatiserade konton med den huvudsakliga uppgiften att påverka andra användare. Målet kan vara att till exempel vilseleda, skapa osäkerhet eller sprida desinformation. Bottarna kan också fokusera på att öka synligheten för vissa personer eller budskap, särskilt i valtider. Det är inte alltid lätt att känna igen en bot, men konton som starkt för fram ett givet budskap, sällan skriver om något annat och har få följare, är tecken på att man kanske har råkat på en bot.

Text: Linda Mannila

Medielandskapet för barn och unga förändras ständigt, och nya fenomen avlöser varandra. Det är viktigt att kunna erbjuda eleverna verktyg för att förstå och hantera fenomenen. Det här lärområdet hör till informations- och uppgiftsmaterialserien Stigar till nya mediefenomen. Materialserien innehåller informationstexter och uppgifter för lärare och elever. Du kan ta del av nya fenomen på ett meningsfullt sätt, till exempel med hjälp av handlingsmodellen ”Hur ska man på ett pedagogiskt sätt hantera nya fenomen inom medieläskunnighet?”.

CC BY 4.0

Material för läraren

1
Video: Bottar som hjälper, bottar som påverkar
2
Kunskapsbeskrivningarna som stöd för målinriktad undervisning
3
Modell för hantering av nya fenomen inom medieläskunnighet i undervisningen
4
Material för mediefostran

Material för eleven

1
Bottar i vår vardag – elevtext
2
Uppgift 1: reflektion
3
Uppgift 2: praktisk uppgift: besök virtuell psykolog
Bekanta dig med fenomenet: Bottar i vår vardag