Bilder av mig och dig

Bilder av mig och dig

Filstorlek: 4 mB

Att ta bilder och dela dem med sina vänner på nätet är en viktig del av barns och ungas liv. Syftet med detta material är att ge tips om säkert och ansvarsfullt fotograferande och om att publicera bilder på nätet.

Ge respons och en tjärnbedömning för studieuppgiften.

Please, login to leave a review
Tillägg till minneslistan
Registrerade: 3 användare
Längd: 120+ min
Svårighetsgrad: