Bekanta dig med fenomenet: Berättande i audiovisuellt innehåll på sociala medier

tilanteita somessa

Ett påtagligt och ständigt växande fenomen inom audiovisuellt innehåll på sociala medier (t.ex. korta, vertikala videor på TikTok, reels eller stories på Instagram) är berättande. Berättande utgör ramen för det mänskliga sinnets grundläggande intellekt. I dagens läge med informationsöverflöd och komplicerade globala problem är det också en försvarsmekanism: ett kunskapsmässigt, etiskt och emotionellt sätt att kontrollera kaoset. Berörande berättelser om egna erfarenheter är ett effektivt retoriskt verktyg, och det är också ett sätt att påverka och övertyga genom kommunikation som gör att mottagaren identifierar sig med och fäster sig vid budskapet.

Med berättande är det lättare att väcka intresse och skapa känslomässig kontakt än med en rak, informerande eller konstaterande text. Med berättande kan känslor av att identifiera sig med något uppstå av en situation som ett budskap handlar om (t.ex. en erfarenhet där jagberättaren misslyckas) eller roller i en skapad berättelse (till exempel ond, god, åskådare, antagonist, hjälte). Intrigen, motsatsförhållandet och skildringen i berättandet skapar en situation som mottagaren av budskapet kan bli en del av. Det finns ofta ett bakomliggande behov att förändra målgruppens värderingar, attityder eller (konsumtions)beteende. Det kan vara svårt att kritisera berättande, eftersom man ofta upplever att det är ”för en god sak”. Affektiv konsensus på sociala medier kan också vara ett skydd mot kritik av ytligt innehåll. Det här borde ändå inte få förhindra ett kritiskt förhållningssätt och noggrann läsning av audiovisuella texter.

Text: Saara Martikka

Bild: Siru Tirronen

Medielandskapet för barn och unga förändras ständigt, och nya fenomen avlöser varandra. Det är viktigt att kunna erbjuda eleverna verktyg för att förstå och hantera fenomenen. Det här lärområdet hör till informations- och uppgiftsmaterialserien Stigar till nya mediefenomen. Materialserien innehåller informationstexter och uppgifter för lärare och elever. Du kan ta del av nya fenomen på ett meningsfullt sätt, till exempel med hjälp av handlingsmodellen ”Hur ska man på ett pedagogiskt sätt hantera nya fenomen inom medieläskunnighet?”.

CC BY 4.0

Material för lärare

1
Video om berättande i audiovisuellt innehåll
2
Kunskapsbeskrivningarna som stöd för målinriktad undervisning
3
Material för mediefostran
4
Modell för hantering av nya fenomen inom medieläskunnighet i undervisningen

Material för eleven

1
Uppgift 1. Påverkan av en video på sociala medier
2
Uppgift 2. Roller i videor på sociala medier
3
Uppgift 3: Studera bilden
Bekanta dig med fenomenet: Berättande i audiovisuellt innehåll på sociala medier