Bekanta dig med fenomenet: Metaversum

Vad är ett metaversum?

Metaversum är ett begrepp som ännu inte har någon exakt förklaring. Det används ofta för att förutsäga framtida internetanvändning i en tredimensionell, social virtuell värld.

Det internet vi använder idag bygger på att man kan se text och bilder i en webbläsare via en dator eller telefon. I metaversum upplevs 3D-världens innehåll i realtid och på ett personligt sätt, till exempel genom att man rör sig i rummet som en avatar, en visuell karaktär från vars perspektiv den virtuella världen upplevs. Det här är bland annat bekant från många populära spel, bland andra Minecraft eller Fortnite, och samma upplevelsebaserade nätbeteende ökar också utanför spel på nätet. De barn som spelade och utvecklade Roblox-spelen är troligen den första generationens metaversumsbarn för vilka det är helt naturligt att skapa och vistas på 3D-webben.

Metaversum är inte knutet till teknik. Det kan fungera på alla plattformar, från webbläsare till telefoner och glasögon för virtuell verklighet (Virtual Reality,VR), förstärkt verklighet (Augumented Reality, AR) och kombinerad verklighet (Mixed Reality, MR). Det kan användas för företagsutbildning, shopping, konstupplevelser och naturligtvis spel. Miljontals människor spelar redan i så kallade proto-metaversum, till exempel flerspelarspel eller virtuella världar som Habbo Hotel och Second Life, men VR-glasögon har till exempel inte ännu kommit i allmänt bruk och det finns inget tydligt behov eller målgrupp för metaversum.

Vilka är vi i metaversum? Har vi digitala tvillingar i metaversum, hur skyddas de och hur överförs de från en plattform till en annan? Hur ser en digital identitet ut i 3D när en avatar har ett ansikte, kläder och en kropp? De bekanta karaktärerna från Fortnite är redan en del av vardagen och kommer säkert att bli ännu viktigare i framtiden: de kommer att bli viktiga för användarna när de köper nya kosmetiska effekter och får erfarenhetspoäng, vänner och nytt innehåll.

Vem kommer att bygga upp metaversum? Man förutspår att metaversum kommer att bli en miljardverksamhet redan inom detta årtionde. Stora företag som Facebook, Google och Microsoft bygger redan sina egna lösningar, men det byggs också alternativ, som bygger på annan teknologi och en annan uppbyggnadsfilosofi. Det här alternativa, nya internet kallas Web 3.0 och omfattar personligt ägande, blockkedjor och kryptovaluta. I öppna virtuella världar på web3, bland andra I Decentraland där allt innehåll byggs och ägs av användarna.

Kritiken mot metaversum är starkt kopplad till dess skapare. Kan de stora teknikjättarna verkligen bygga ett rättvist internet, eller är metaversum bara ett nytt sätt att visa annonser, debitera för varumärken och sälja ny teknik? Kommer de olika plattformarna att arbeta sömlöst tillsammans för att gynna användaren, eller kommer de olika metaversumsplattformarna att vara helt separata, som de är i det nuvarande internet? Vilka uppgifter om användarna kommer att samlas in via exempelvis VR-glasögon, och kommer användaren att kunna bestämma vad och till vem uppgifterna kommer att delas? Spel har länge innehållit inköp i spel, som exempelvis kan användas för att köpa kläder till avatarerna, men till vem går egentligen pengarna? Roblox finansieringsmodell innebär till exempel att spelutvecklare endast får 30 % av intäkterna från sitt spel.

Den nya användningen av internet medför både gamla och nya utmaningar. Vilka etiska frågor kan hänföras till metaversum? Flyr man via metaversum från verkliga utmaningar och problem i stället för att söka lösningar på dem? Kan framtidens internet vara ännu mer beroendeframkallande än dagens sociala medier? Det här är frågor som bör ställas nu, när utvecklingen precis har börjat. Europeiska Unionen har redan tagit ställning: EU vill se ett öppet metaversum som inte domineras av de stora teknikjättarna.

För mer information om metaversum och relaterade fenomen, klicka på länkarna nedan:

EU och metaversum (på engelska)
En kort introduktion till Metaversum av Matthew Ball (på engelska)
Kristiska inlägg om Metaversum (på engelska)
En definition av avatar (på finska)

Text: Marja Konttinen
Bild: Siru Tirronen
CC BY 4.0

 

Ett läromedel utgivet av KAVI och projektet Finnish Safer Internet Centre. Publikationen är en fortsättning på serien som påbörjades inom ramen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. Publikationens innehåll ägs enbart av KAVI, och den återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska Unionens åsikter.

Lärarens material

1
Video: Metaversum
2
Modell för hantering av nya fenomen inom medieläskunnighet i undervisning
3
Kunskapsbeskrivningarna som stöd för målinriktad undervisning

Elevens material

1
Fakta om metaversum
2
Diskussionsfrågor
3
Uppgifter
Bekanta dig med fenomenet: Metaversum