Bekanta dig med fenomenet: Deepfake

På internet sprids såväl tillförlitlig som felaktig eller avsiktligen vilseledande information. Informationen påverkar människornas kunskaper och uppfattningar och styr också handlingar och val. Det är bra att vara medveten om fenomen som hänför sig till otillförlitlig information och lära sig att identifiera fenomenens särdrag.

Lär dig om deepfake genom att titta på videon och göra uppgifterna om den.

1
Vad är deepfake och hur känner du igen fenomenet?
15 min.
Bekanta dig med fenomenet: Deepfake