Bäst på servern – animation för mediefostran

Kuvassa pelihahmo seisoo voittamiensa muiden kuolleiden pelihahmojen yllä

Animationen behandlar spelande och dess betydelse för vardagen, tidsanvändningen och kompisrelationer. Animationen är avsedd för elever i årskurs 3–6. Videon stöder eleverna i att förutom spelande också fundera på balanserad medieanvändning och självregleringsfärdigheter i samband med media i större utsträckning.

Barn och unga tillbringar väldigt mycket tid i digitala miljöer, till exempel då de spelar digitala spel och använder sociala medier. För många är spelandet en meningsfull och balanserad hobby och en väsentlig del av barns och ungas populärkultur. Orsakerna till att någon väljer att spela digitala spel är personliga: en del lockas av berättelsen, en del av karaktärerna, en del av upplevelserna av framgång, och en del av den sociala samvaron med kompisar.

Vissa kan ändå absorberas så mycket i spelandet att det kan visa sig vara svårt att avsluta en spelstund, eller så börjar spelandet ta över deras dagar. Att behärska sitt spelande är en färdighet som alla bör öva på, oberoende av ålder. När det är fråga om barn har självregleringsfärdigheterna inte ännu utvecklats tillräckligt, så oftast kan de själva inte begränsa sin medieanvändning.

Förutom att spelande eller användning av sociala medier kan äta upp mycket tid leder också oavbrutna spelstunder och konstant telefonanvändning på längre sikt till bl.a. fysiska problem, i synnerhet när de kopplas till brist på motion och sena kvällar.

Det som ofta kan göra det svårt att sluta spela är vetskapen om att det digitala spelet fortsätter fastän man själv inte är vid sin apparat. Man kan ändå öva på att frigöra sig genom att bättre förstå konsekvenserna av sina egna handlingar och genom att fundera på vad som kunde motivera en själv att avsluta spelstunden.

Spelandets tävlingsmässiga karaktär kan få känslorna att hettas upp och orsaka osakligt beteende mot andra spelare eller ens egna familjemedlemmar. Det har till och med forskats i att spelare önskar att andra spelare skulle uppföra sig bättre gentemot dem. Det lönar sig att ha konstruktiva sätt att hantera starka känslor, och det är viktigt att inse om en spelupplevelse verkar gå till överdrift. Varje spelare deltar i att skapa spelkulturen, också vad gäller spelets beteendekultur. Nuförtiden brukar spel ha någon form av anmälningsfunktion, en samfundsmanager eller något annat sätt att meddela spelets leverantör om en spelare mobbar, fuskar, diskriminerar eller orsakar ångest till andra spelare. Sådana spelare kan utestängas ur spelet. När man ser sådana situationer vore det också bra om andra spelare ingrep i situationen verbalt.

Med hjälp av animationen kan man leda eleverna till att fundera på hur de kan hantera sitt eget spelande och beakta sitt övriga liv vid sidan om spelandet. Det lönar sig också att uppmuntra eleverna att ha mediefria tider, självmant lägga bort apparaterna och stänga av datorn vid den överenskomna tidpunkten. Det är bra om eleverna kan inse att val i fråga om tidsanvändning – och beteende – inte endast berör spelaren själv, utan de sträcker sig också till människorna i spelarens omgivning, både inom spelmiljön och utanför den.

OBS! Om ett barn börjar oroa sig för sitt eget spelande i samband med stödfrågorna eller animationsvideon kan man uppmuntra hen att prata om saken med sina föräldrar eller en annan trygg vuxen. Kanske spelregler som man kommit överens om tillsammans skulle skapa trygga gränser? Man kan få hjälp med att skapa spelregler till exempel i artikeln ”Vem har spelkontrollen? Spelfostran i barnfamiljer” i boken Spelfostrarens handbok 2: https://ehyt.fi/sv/produkt/spelfostrarens-handbok-2/

Text: Aino Harvola, EHYT rf


Bild: Filmbutik

I serien som producerats av Nationella audiovisuella institutet KAVI publiceras animationer som riktas till barn och unga enligt åldersgrupp. Som stöd för att behandla temana har ett pedagogiskt material utarbetats för varje animation. Materialet kan utnyttjas såväl inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som för att stödja mediefostran i hemmen eller till exempel på bibliotek.

CC BY-NC

Animationen och stödfrågor för behandling av temana

1
Animationen Bäst på servern
10 min
2
Stödfrågor för behandling av temana
30 min.
Bäst på servern – animation för mediefostran