13–17-åriga

13–17-åriga

L1V14-spelet är ett mediepedagogiskt rymningsspel som stödjer medieläskunnighet bland grundskoleelever. Spelet består av ett webbläsarbaserat spel,...
På webben är det lätt att blanda ihop fakta och åsikter. Medieinnehåll formar människors uppfattningar om saker och styr deras handlingar. Hur inne...
Utbildningshelheten i medieläskunnighet har utarbetats för att stöda främjandet av barns och ungas medieläskunnighet genom att stärka den pedagogis...
6 uppgifter
Utbildningshelheten har utarbetats för att stöda främjandet av ungas programmeringskunnande genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens....
4 uppgifter
Begreppet artificiell intelligens har använts sedan 1950-talet, men först under de senaste fem till tio åren har man utvecklat algoritmer och tillr...
8 uppgifter
30 min.
Med hjälp av den här serien av korta videor kan du bekanta dig med vad som menas med programmeringskunnande, vilka kompetensbehov hos barn i den di...
Lärarens handbok stöder främjandet av programmeringskunnande i årskurs 7-9 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella ...
Med hjälp av den här serien av korta videor kan du bekanta dig med vad som menas med medieläskunnighet, vilka kompetensbehov hos barn i den digital...
Lärarens handbok stöder främjandet av medieläskunnighet i årskurs 7-9 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella kunsk...
Under våren 2022 anordnade utvecklingsprogrammet Nylitteracitet flera regionala evenemang där olika kommuner och andra aktörer delade med sig av go...