7–12-åriga

7–12-åriga

Vi har utarbetat utbildningshelheten i medieläskunnighet för att stöda främjandet av barns och ungas medieläskunnighet genom att stärka den pedagog...
6 uppgifter
Utbildningshelheten har utarbetats för att stöda främjandet av barns programmeringskunnande genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens....
4 uppgifter
Med hjälp av den här serien av korta videor kan du bekanta dig med vad som menas med programmeringskunnande, vilka kompetensbehov hos barn i den di...
Lärarens handbok stöder främjandet av programmeringskunnande i årskurs 1–6 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella ...
Med hjälp av den här serien av korta videor kan du bekanta dig med vad som menas med medieläskunnighet, vilka kompetensbehov hos barn i den digital...
Lärarens handbok stöder främjandet av medieläskunnighet i årskurs 1–6 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella kunsk...
Under våren 2022 anordnade utvecklingsprogrammet Nylitteracitet flera regionala evenemang där olika kommuner och andra aktörer delade med sig av go...
En sammanställning av material för mediefostran kan användas i pedagogik och undervisning som motsvarar beskrivningarna av medieläskunnighet. Mater...
Vad är ett metaversum? Metaversum är ett begrepp som ännu inte har någon exakt förklaring. Det används ofta för att förutsäga framtida internetanvä...
6 uppgifter
När ett barn får sin första mobil behövs också nya slags kompisfärdigheter Animationen behandlar barnets första mobil och vardagssituationer samt k...
2 uppgifter
30 min.