Vasu velvoittaa mediakasvattamaan*, mutta miten sen tekisimme? Tuleeko päiväkotilaisista pikkukoululaisia, jos tässä aletaan pitää mediatunteja? Eivätkö lapset jo muutenkin ole liikaa ruudun ääressä? Kuka vastaa siitä, että tässä on järkeä eikä vain ylimääräistä työtä? Mediakasvatukseen liittyy varhaiskasvatuksessa edelleen paljon avoimia kysymyksiä.

Millaisiin asioihin ikäihmisten mediakasvatuksessa tulisi kiinnittää huomiota? Vastauksia tähän laajaan kysymykseen on saatu IkäihMe-hankkeessa (2018-2020). Osana OKM:n Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa kehitämme hankkeessa tutkimusperustaisesti aikuiskoulutukseen suuntautuvien opettajien koulutusta siten, että siellä huomioidaan entistä paremmin ikäihmisten oppimisen ohjaaminen ja medialukutaitojen tukeminen.

Ikäihmisten digitaidot ovat olleet viime aikoina paljon esillä. Riippumatta siitä, missä yhteydessä asiasta on puhuttu, on tärkeää, että digitaitoihin kiinnitetään huomiota.

Digitaidot ja medialukutaito kulkevat käsikädessä. Molempia tarvitaan. Mitä paremmin ihminen oppii käyttämään eri laitteita ja ohjelmia, sitä useampaan mediaan hän pääsee käsiksi. Tämän lisäksi tarvitaan jatkuvaa ymmärrystä siitä miten eri medioiden sisältöä voi tulkita ja onko tieto peräisin luotettavista lähteistä.

Tänään alkavalla Mediataitoviikolla on luvassa runsaasti uutta tietoa suomalaisten suhteesta mediaan. Viikon alkuun saadaan ensitulokset selvityksestä, jossa on kysytty vanhempien kokemuksia oman lapsen toiminnasta median parissa. Tutkimustuloksia aikuisten mediataidoista saadaan tiistaina, kun Sanomalehtien liitto julkaisee oman kyselynsä tulokset. Aikuisryhmistä seniorit ovat keskiössä keskiviikkona, jolloin Lapin yliopiston IkäIhme-hanke kertoo tuloksia digituen tarpeista.

Lapsia pelaamassa Pokemon GOta syksyisessä metsässä

Millainen rooli medialla on nuorten vapaa-ajan harrastuksena? Tähän kysymykseen saatiin taas tuoreita vastauksia, kun vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn tulokset julkaistiin. Mediaharrastuksia osana vapaa-aikaa oli kysytty erityisesti 8.-9-luokkalaisilta. Kysymyksiin vastasi noin 80 000 nuorta, eli aineisto on Suomen mittakaavassa valtavan runsas. Kyselystä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yllättyneitä tuskin löytyy, kun paljastan, että mediaharrastuksista tavallisin oli digitaalisten pelien pelaaminen. Vähintään kuukausittain mobiililaitteella, tietokoneella tai vastaavalla harrasti pelaamista lähes 66 % nuorista. Pojista peliharrastajia oli 80 %, tytöistä noin 53 %. Lähes päivittäin pojista pelasi noin 52 % ja tytöistä noin 23 %. Itse asiassa näihin lukuihin itsessään sisältyi yllätys. Ettäkö näin harva pelaisi?

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.