Mediataitoviikkoa on suunnittelemassa, toteuttamassa ja rahoittamassa vuosittain yli 40 organisaatiota. Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI.

Tästä löydät lyhyet esittelyt vuoden 2018 Mediataitoviikon järjestäjäorganisaatioista. Tietoja päivitetään syksyn aikana.

 

Aamulehden koulumaailman tarjonta on tarkoitettu opettajille ja lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Koulumaailma antaa ideoita sanomalehden monipuolisesta opetuskäytöstä. Löydät sivustoltamme oppituntivinkkien lisäksi tietoa koululaisvierailuista, tapahtumistamme ja muusta koululaistoiminnastamme.

Aikakausmedia on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi. Aikakausmedian Aikakauslehdet mediakasvattajina -toiminta tukee lasten ja nuorten monilukutaidon kehittymistä. Tuotamme mediakasvatuksen materiaaleja ja järjestämme toimintaa opetusalan henkilöstölle, nuorisotyöntekijöille sekä kirjastoalan toimijoille.

AV-arkki on vuodesta 1989 asti tehnyt työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä ja myötävaikuttanut suomalaisen mediataiteen kansainväliseen menestykseen. Mediataide kasvattaa! on AV-arkin media- ja taidekasvatukseen erikoistunut verkkopalvelu, joka mahdollistaa kotimaisten eturivin taiteilijoiden teosten hyödyntämisen osana opetusta. AV-arkki on jäsenmäärältään ja toimintansa laajuudelta suurin kotimainen mediataidealan järjestö.

BMOL ry on biologian ja maantieteen opettajien pedagoginen järjestö, joka luo opettajille mahdollisuuden toimia ja vaikuttaa yhdessä. Pääosa liiton jäsenistä työskentelee peruskoulussa tai lukiossa. Liiton Global Meal -hanketta toteutetaan Eettisen kaupan puolesta ry:n ja Häiriköt-päämajan kanssa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. EHYT ry:n verkkotyö kohtaa netissä kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria vuosittain ja on mukana edistämässä hyvää verkkokeskustelukulttuuria.

 

ENTER ry – ikäihmisten tietotekniikkayhdistys on eläkkeelle siirtyneille ja siirtyville ihmisille, joita tietotekniikka kiinnostaa. Yhdistyksen vapaaehtoiset vertaisopastajat auttavat toisia senioreita tietotekniikan käytössä kirjastoissa ja palvelukeskuksissa Helsingin seudulla. 

 Facebook on maailman suurin sosiaalisen verkostoitumisen sivusto, jonka kautta käyttäjät voivat jakaa sisältöä ja olla yhteydessä perheensä ja ystäviensä kanssa.

FiCom on suomalaisen ICT-alan edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. Jäsenemme ovat yhteiskunnan digitaalisen ja teknologisen kehityksen mahdollistajia.

Lasten uutiset on Helsingin Sanomien 612-vuotiaille suunnattu oma uutispalvelu. Maailman tapahtumista kerrotaan innostavasti ja havainnollisesti, ja uutiset tehdään yhdessä lasten kanssa. Lasten uutiset ilmestyvät perjantaisin Helsingin Sanomissa ja HSTV:ssä. Lisäksi Lasten uutiset -lähetys on katsottavissa Nelosella sunnuntaiaamuisin. Lasten omat verkkosivut löytyvät osoitteesta HS.fi/lastenuutiset, ja siellä uutta luettavaa on tarjolla päivittäin.

Jiipeenetti on kouluikäisten 9–13-vuotiaiden oma verkkojulkaisu kristilliseltä arvopohjalta. Sivusto tarjoaa monipuolisesti kehittävää ja maailmankuvaa avartavaa lukemista ja tekemistä tytöille ja pojille. Nuorten omalla aineistolla ja heidän elämänkysymyksillään on Jiipeenetissä keskeinen sija. Jiipeenetillä on myös 9–17-vuotiaille toimittajille pressiklubi, johon jokainen kirjoittamisesta, kuvaamisesta, videoinnista kiinnostunut voi liittyä. Julkaisijat: PTK - poikien ja tyttöjen keskus, Suomen Lähetysseura ja Kirkkohallitus.

Kansalaisopistojen liitto KoL on edunvalvontajärjestö, joka kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä. Maassamme toimii yhteensä 184 kansalaisopistoa, joiden toiminta ulottuu jokaisen kunnan alueelle. Kansalaisopistojen opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. KoL auttaa kansalaisopistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävät liittyvät kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen, markkinoiden toimivuuden varmistamiseen, kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Virastossa edistetään kuluttajakasvatusta.

Koordinaatti on nuorisotyön valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, joka kehittää ja koordinoi nuorille suunnattuja tieto- ja neuvontapalveluita sekä toimii asiantuntija- ja tukipalveluna niitä tuottaville toimijoille. Koordinaatin muita tehtäviä ovat muun muassa valtakunnalliset ja eurooppalaiset kehittämishankkeet, erilaisiin asiantuntijaryhmiin osallistuminen, palveluiden vaikutusten arviointi ja seuranta sekä valtakunnallisten nuorille suunnattujen palveluiden tuottaminen (Nuortenelämä.fi/Ungdomsliv.fi & Nuortenideat.fi/Ungasideér.fi).

Kopiosto ry on tekijänoikeusjärjestö, joka edustaa laajasti luovan alan tekijöitä, kustantajia ja esiintyviä taiteilijoita. Kopioston käyttöluvilla opettajat voivat käyttää opetuksessa monimuotoista ja ajankohtaista lisämateriaalia. Luvista saadut korvaukset tilitetään oikeudenomistajille käyttötutkimusten mukaisesti. Kopiosto tarjoaa oppilaitoksille tekijänoikeustietoa ja -koulutusta. Kopioston julkaisemasta Kopiraittilan koulusta löytyy pelillistä materiaalia tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen.  

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatusyhdistys, joka tuottaa oppimateriaaleja teatterilevityksessä oleviin elokuviin, listaa kouluille suositeltavia elokuvia sekä edistää ja tukee koulujen elokuvakasvatustyötä. Koulukinon Media-avain antaa perheille ennakkotietoa elokuvista ja välineitä elämysten käsittelyyn. Koulukinon Kelaamo on videopalvelu ja yhteisö nuorille.

Koululainen-lehti on tuhti ja värikäs lukupaketti 7–13-vuotiaille lapsille. Monipuolisen lehden ohella Koululainen elää verkossa ja tarjoaa reppukansalle turvallisen forumin keskustella ja vaihtaa elämyksiä. Koululaista julkaisee Otavamedia oy.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on edistänyt mediakasvatusta jo usean vuosikymmenen ajan.

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry:n tehtävänä on edistää joukkoviestinnän ja median tutkimusta sekä tehdä sitä tunnetuksi tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella. Yhdistyksen näkyvintä toimintaa on Media & viestintä -lehden julkaiseminen (saatavilla avoimesti verkossa) sekä Median ja viestinnän tutkimuksen päivien järjestäminen. Yhdistyksessä on noin 300 jäsentä, joista suurin osa on Suomessa toimivia tutkijoita, toimittajia ja median ammattilaisia.

Mediakasvatuskeskus Metka on valtakunnallinen mediakasvatukseen erikoistunut järjestö, joka on pedagogisesti suuntautunut. Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta. Haluamme nostaa esiin lasten itse tekemää lastenkulttuuria ja lasten omaa mediatuottamista.

Mediakasvatusseura on valtakunnallinen, kaksikielinen kansalaisjärjestö, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Seuran tärkeitä tehtäviä on tiedottaminen ja tapahtumien järjestäminen. Jäsenistöön kuuluu mm. järjestöjä, yrityksiä, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia, tutkijoita ja eri alojen opiskelijoita ympäri Suomen.

Momio on lasten sosiaalinen media. Momio on monen lapsen ensimmäinen somekokemus, ja siksi turvallisuuteen ja lasten ohjaamiseen on kiinnitetty erityistä huomioita. Momiossa voi esimerkiksi chatata, katsoa videoita, jakaa kuvia ja stailata omaa hahmoa.

Monilukutaitoa Opitaan Ilolla -kehittämisohjelma on uusimpaan tieteelliseen tutkimustietoon pohjautuva varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen sekä kirjasto- ja kulttuurialan henkilöstön käyttöön suunnattu lasten monilukutaitoa edistävä ohjelma. Kehittämisohjelman toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan Playful Learning Center.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Opetushallituksen perustehtävinä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä sekä päättää perusopetuksen, lukion ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista, ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteista sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteista.  

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on kasvatus- ja opetusalan koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen monitieteinen asiantuntijaorganisaatio.

Päivälehden museo kertoo median historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta sekä sananvapauden toteutumisesta. Helsingin keskustassa sijaitsevan museon tarkoitus on edistää medialukutaitoa ja erityisesti lasten ja nuorten lukuharrastusta.

Lapset ja digitaalinen media -yksikkö pyrkii turvaamaan ja edistämään lasten asemaa ja oikeuksia internetin ja muun digitaalisen median luomien erityisten haasteiden suhteen. Torjumme ja estämme lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa, kohtaamme ja tuemme nuoria verkkonuorisotoiminnassa, tuotamme materiaaleja sekä koulutamme ammattilaisia.

Pikku Kakkonen tarjoaa turvallisia sisältöjä 3–6-vuotiaille tv:ssä, verkossa ja mobiilissa. Tuttujen juontajien johdattamana Pikku Kakkonen kertoo tarinoita sekä tarjoaa elämyksiä ja eväitä elämään.

Radio- ja tv-museo Mastolassa on menneiden aikojen radio- ja tv-historiaa nykyajan tavalla tarjoiltuna. Museon mediakasvatusprojektissa luodaan lähikuukausina erilaisia medialukutaitoon ja -kriittisyytteen kannustavia sisältöjä kävijöiden käyttöön.

Rauhankasvatus lähtee siitä, miten osata kohdella sitä viereisen pulpetin kaveria. Kyky edistää yhdenvertaisuutta koulussa ja maailmassa on paras rauhantaito. Rauhankasvatusinstituutti RKI vahvistaa ammattikasvattajien kapasiteettia rauhankasvattajina. RKI järjestää täydennyskoulutuksia ympäri Suomen. Maailmankoulu-hanke tarjoaa laajan materiaalipankin, joka kokoaa yhteen yli 60 kansalaisjärjestön globaalikasvatustarjonnan. Olemme laajentaneet toimintaamme myös nuorisotyön puolelle.

Rauhanpuolustajilla on yli 2000 henkilöjäsentä, paikalliset rauhanryhmät järjestävät monipuolisia rauhantapahtumia eri puolilla Suomea. Jäsenlehti Rauhan Puolesta ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Solidaarisuus on yksi kantava teema ja yhteistyötä tehdään esimerkiksi kurdien, palestiinalaisten ja länsisaharalaisten kanssa. Työpaikkojen rauhantoimikunta puolestaan kokoaa yhteen rauhantyöstä kiiinnostuneet ay-aktiivit. Nato-jäsenyydelle tiukasti: Kiitos ei!

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry on vuonna 1987 perustettu ammattiin opiskelevien oma edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on huolehtia amisten arjen sujuvuudesta, puolustaa amisten etuja sekä turvata heidän tulevaisuusnäkymänsä.

Sanomalehtien Liiton ja sen jäsenlehtien sanomalehti opetuksessa -toiminta kehittää koulujen mediakasvatusta ja kannustaa opettajia hyödyntämään sanomalehteä opetuksessa. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten medialukutaitoja, heidän kriittisyyttä ja aktiivisuutta lukijoina sekä kannustaa aktiiviseen osallistumiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Suomi 100 -juhlavuodeksi Sanomalehtien Liitto tuottaa Meidän juttu -verkkolehden. Siinä julkaistaan lasten ja nuorten kirjoittamia juttuja, joita tehdään kouluissa ympäri Suomen.

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta. Seura toteuttaa kehittämishankkeita, toimii asiantuntijana ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Seura on perustettu vuonna 2006.

Suomen Lions-liitto ry:n jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä yhtä hyvin lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi kuin ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. Lions-klubien palvelun kohteina ovat mm. koulut ja päiväkodit. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on kehitetty useita eri palveluja, joita klubit toteuttavat yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Allianssi

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisoalan vaikuttaja- ja palvelujärjestö. Allianssi toimii nuorten, nuorisoalan järjestöjen ja nuorisotyön puolestapuhujana. Allianssin Nuorisotiedon kirjasto on nuorisoalan erikoiskirjasto, josta saa nuoriin ja mediaan sekä mediakasvatukseen liittyvää tietoa. Valtakunnallinen kirjasto on kaikille avoin.

Suomen PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö. Se on osa yli 100 maassa toimivaa PEN Internationalia. Peruskirjansa mukaisesti PEN puolustaa ja edistää kirjallisuutta sekä taiteen- ja ilmaisunvapautta kaikkialla maailmassa.

Helsingin Kaapelitehtaalla sijaitseva Suomen valokuvataiteen museo on valtakunnallinen valokuvan erikoismuseo, jonka kokoelmiin kuuluu yli kaksi miljoonaa kuvaa. Valokuvataiteen museon yleisötyön ja museopedagogiikan tehtävinä on edistää ja tukea valokuvaan ja valokuvakulttuureihin liittyviä oppimisen, tekemisen ja kokemisen muotoja sekä museoympäristössä että sen ulkopuolella. Mediakasvatus on keskeinen, jatkuvasti kehittyvä osa Suomen valokuvataiteen museon pedagogista työtä.

Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liitto edistää vanhempien ja koulu-, päiväkoti- ja oppilaitosyhteisöjen välistä sekä vanhempien keskinäistä yhteistyötä sekä tuo esille vanhempien näkökulman opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Suomen YK-liiton koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita. YK-liitto keskittyy kasvatustoiminnassaan erityisesti globaalikasvatukseen, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi YK:n toimintaa, edistää ihmisoikeuksien tuntemusta sekä tukea vastuullista ja aktiivista kansalaisuutta globalisoituneessa maailmassa.

Tekijanoikeus.fi on oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy selkeällä ja lähestyttävällä kielellä kattavaa tietoa tekijänoikeudesta sekä tekijänoikeudellisista oppimateriaaleista ja kouluvierailuista. Sivuston on toteuttanut Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, yhteistyössä Suomen kaikkien kuuden tekijänoikeusjärjestön kanssa.

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo tallentaa, tulkitsee ja välittää yleisölle tekniikan ja teollisuuden menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta. Se on innostava ja elämyksellinen kohtaamispaikka sekä luontainen oppimisympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuksia monipuolistaa ja syventää eri sisältöjen opetusta. Mediakasvatus ei ole poikkeus. Näyttelyn tulkinnassa tänä päivänä tarvitaan monilukutaitoa. Erotatko sinä museon näkökulman kävijän tuottamasta sisällöstä?

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita. Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin.

Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä, edistää yksityisyydensuojaa ja ehkäisee tietosuojaloukkauksia. Tietosuojavaltuutetun toimiston tavoitteena on lisätä kansalaisten ja rekisterinpitäjien osaamista tietosuojaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Väestöliitto turvaa lasten ja nuorten tasapainoista kasvua. Edistämme nuorten elämänhallintaa, seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia huomioiden poikien erityistarpeet. Vahvistamme vanhemmuutta pikkulapsi-, koululais- ja murrosikävaiheissa.

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta edistää ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja koordinoi valtakunnallista SeniorSurf-päivää.

Galaxi on alakoululaisten oma ohjelma TV:ssä, verkossa ja somessa. Galaxin parissa lapsi voi turvallisesti katsella tv-ohjelmia ja osallistua ohjelman tekemiseen verkossa ja somessa, oppien medialukutaitoa sekä saaden mallia verkon käytöstavoista. ​Galaxia esitetään TV2:ssa la-su klo 9–10 ja videoita on katseltavissa myös YouTube-kanavalla.

Uskalla ajatella. Yle Oppiminen tarjoaa verkossa kansalaistaitoja 2000-luvulle: digi- ja mediataitoja, sekä ymmärrystä algoritmeista ja nyky-yhteiskunnasta. Yle.fi/oppiminen löydä taitoja uteliaille.

 

 

Yle Uutisluokka on Yleisradion mediakasvatushanke, jossa nuoret ryhtyvät toimittajiksi. Ylen journalistit toimivat uutiskummeina ja auttavat oppilaita toimitustyössä. Uutisia julkaistaan Ylen ja koulujen verkkosivuilla. Uutisluokka huipentuu vuosittain huhtikuussa järjestettävään Uutisluokan päivään, jolloin nuoret pääsevät vielä laajemmin ääneen Ylen kanavilla ja verkossa.