La mirada engañada: dictadura audiovisual y el contrapoder democrático

This presentation is based on the necessity for developing audiovisual democracy and for proposing specific practices for the deactivation of media persuasive elements as its consequence. It is known that the study and visibility of the main cognitive and emotive strategies of audiovisual persuasion allow minimization of their effects and a more balanced and independent interpretation. Without a specific training, a critical consciousness against media persuasion may only appear in a long term, may appear partially or even never appear. Literacy must have a space in the very same media with programming time devoted to that aim, incorporating certain proposed contents.

Media Literacy Research Index

The purpose of this index is to bring together and promote international media literacy and media education research. The index is updated regularly, and you can also inform us about missing research via e-mail. Information presented here is all openly available in the Internet. Accessing full articles may require permission from the publisher.

Please, report to us if there is a malfunctioning link or if the information presented in the index is incorrect.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen viitetietokanta

Viitetietokannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevää tutkimusta. Tietokantaan on koottu yhteen kansainvälistä aiheita käsittelevää tutkimusta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Voit myös täydentää tietokantaa toimittamalla puuttuvan tutkimuksen tiedot sähköpostitse. Tietokannassa esitetyt tiedot ovat vapaasti saatavilla Internetissä. Kokonaisten artikkelien lukeminen saattaa edellyttää lupaa kustantajalta.

Ilmoitathan sähköpostitse, mikäli jokin linkki ei toimi tai esitetty tieto on väärin.