Media Literacy for Children in the Compulsory School System

The main goal of empirical research into media literacy of eighth grade students of the compulsory schooI system has been to determine the levei of recognizing and understanding of both visual and non-visual codes that go to make up a motion-picture story. Students who had not had media education at school were asked to recognize and define the denotative and cognotative values of signs: visual codes and group of codes used for reporting time, space, size and psychological states, as well as non-visual codes and the narrative structure. Results have shown that the knowledge about value does not guarantee the understanding of the code. In the process of comprehension, the narration of the story in a motion-picture is separated from the film narration used to mediate the same story, and therefore the latter is of a lesser importance in understanding the motion-picture which tells a story.

Media Literacy Research Index

The purpose of this index is to bring together and promote international media literacy and media education research. The index is updated regularly, and you can also inform us about missing research via e-mail. Information presented here is all openly available in the Internet. Accessing full articles may require permission from the publisher.

Please, report to us if there is a malfunctioning link or if the information presented in the index is incorrect.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen viitetietokanta

Viitetietokannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevää tutkimusta. Tietokantaan on koottu yhteen kansainvälistä aiheita käsittelevää tutkimusta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Voit myös täydentää tietokantaa toimittamalla puuttuvan tutkimuksen tiedot sähköpostitse. Tietokannassa esitetyt tiedot ovat vapaasti saatavilla Internetissä. Kokonaisten artikkelien lukeminen saattaa edellyttää lupaa kustantajalta.

Ilmoitathan sähköpostitse, mikäli jokin linkki ei toimi tai esitetty tieto on väärin.