Insafe-verkoston kokous Varsovassa syksyllä 2015

Finnish Safer Internet Centre (FISIC) on osa Euroopan laajuista yhteistyötä, jonka päämääränä on edistää kansalaisten medialukutaitoa, kasvattajien mediakasvatusvalmiuksia sekä lasten turvallisuutta ja hyvinvointia.

Finnish Safer Internet Centre (FISIC)

FISIC on jatkoa vuosina 2012 ja 2015 alkaneille EU-rahoitteisille hankkeille. Lapsille parempaan ja turvallisempaan internetiin tähtäävä Safer Internet -toiminta on alkanut Suomessa jo vuosituhannen alussa. Toiminnan rahoitus koostuu Euroopan komission Safer Internet -ohjelman tuesta (50 %) sekä kansallisesta rahoituksesta (50 %).

FISIC on osa Insafe- ja INHOPE-verkostoja. Insafe-verkosto kokoaa yhteen 31 maata. Insafe-verkostossa kiinnitetään laajasti huomiota erilaisiin mediataitoihin ja niiden edistämiseen. INHOPE (International Association of Internet Hotlines) -verkoston tavoitteena on puolestaan edistää lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän laittoman materiaalin poistamista verkosta kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Verkostoon kuuluu 51 vihjepalvelua 45 eri maassa.

Safer Internet -toimintaa toteuttavat yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (toiminnan koordinaattori), Pelastakaa Lapset ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Nämä organisaatiot ovat tunnettuja ja vahvoja toimijoita, jotka edistävät mediakasvatusta ja toimivat lapsille parempien digitaalisten ympäristöjen puolesta. FISIC kokoaa yhteen toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta ja etsii jatkuvasti uusia yhteistyön mahdollisuuksia.

TAVOITTEENAMME ON:

Edistää medialukutaitoa ja mediakasvatusta

Tavoitteenamme on edistää medialukutaitoa. Teemme sitä esimerkiksi koordinoimalla teemaviikkoja, edistämällä yhteistyötä, tukemalla ammattilaisia, tuottamalla materiaaleja sekä viestimällä aiheesta laajasti.

Mediataitoviikko on mediakasvatuksen teemaviikko, joka edistää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Peliviikolla keskustellaan peleistä mediassa ja kodeissa sekä pelataan yhdessä sadoissa pohjoismaisissa tapahtumissa. Mediakasvatuksen kansalliseen edistämiseen keskittyvä Mediakasvatusfoorumi kokoaa yhteen vuosittain julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin päättäjiä ja suunnittelijoita sekä mediakasvatuksen tutkijoita ja asiantuntijoita.

Mediataitokoulu.fi-palvelu kokoaa yhteen maksuttomat mediakasvatuksen materiaalit opettajien ja muiden ammattikasvattajien ympärivuotiseen käyttöön.

Edistää nuorten osallisuutta

Safer Internet -toiminnassa mediakasvatusta toteutetaan nuorilta nuorille koulujen tukioppilastoiminnan ja MLL:n verkk@ri-toiminnan kautta. MLL kouluttaa tukioppilaita ja tukioppilasohjaajia myönteisen nettikulttuurin edistämiseen kouluissa. MLL:n verkk@rit eli verkkotukioppilaat tuottavat mediaa MLL:n Nuortennettiin sekä vastaavat keskustelupalstalla ja ryhmächateissa muiden nuorten kysymyksiin ja huolenaiheisiin.

Nuoret osallistuvat myös vanhemmuuden tukemiseen: Esimerkiksi verkk@rit vastaavat verkossa vanhempien kysymyksiin ja tuottavat vanhemmille materiaaleja sosiaalisen medianpalveluista ja uusista sovelluksista. Tukioppilaat ovat mukana MLL:n media-aiheisissa vanhempainilloissa. Nuorten näkemyksiä tuodaan esiin myös toiminnan mediaviestinnässä ja eurooppalaisessa yhteistyössä.

Tukea vanhemmuutta ja lasten kasvua

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelin tarjoaa lapsille ja nuorille keskustelutukea. Yhteyttä voi ottaa mistä vain asiasta. MLL:n Vanhempainpuhelin tarjoaa vanhemmille vertaistukea vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Osana FISIC-hanketta auttavissa palveluissa on kiinnitetty erityistä huomiota mediaan ja netinkäyttöön liittyvän osaamisen vahvistamiseen ja päivittämiseen. Yhteydenottoihin vastaavat MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset päivystäjät MLL:n työntekijän tukemana.

Mediaan ja nettiin liittyviä aiheita käsitellään peruskurssilla, päivystämisen yhteydessä ja lisäkoulutuksissa. Lisäksi vanhemmat saavat tukea mediakasvatukseen MLL:n Vanhempainnetistä ja muista materiaaleista. MLL:n kouluttajat vierailevat vanhempainilloissa eri puolilla Suomea.

Suojella lasta

Turvallinen lapsuus digitaalisessa mediassa tarkoittaa esimerkiksi oikeutta tulla suojelluksi seksuaaliselta häirinnältä ja hyväksikäytöltä. Osana Safer Internet -toimintaa Pelastakaa Lapset ry ylläpitää Nettivihje-palvelua, jonne kuka tahansa voi ilmoittaa lapsen oikeuksia loukkaavasta aineistosta tai toiminnasta internetissä.

Nettivihje-palvelun tavoitteena on nopeuttaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin poistumista internetistä yhteistyössä viranomaisten ja palveluntarjoajien kanssa. FISIC-hankkeessa työskentelevät Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntijat kouluttavat myös ammattilaisia ymmärtämään ja tunnistamaan digitaalisessa mediassa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.

Lasten suojeleminen vaatii eri sektorien välistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä ymmärrystä digitaalisessa mediassa olevasta lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavasta materiaalista. Lisäksi tuotamme materiaaleja ja tutkimusta, joka liittyy lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön digitaalisessa mediassa.

Lataa esite hankkeesta (PDF) 

Lue hankkeen kauden 2016 - 2018 loppuraportti (PDF)

Lasten ja nuorten puhelimen vuosiraportti 2017 (PDF)

Vanhempainpuhelimen vuosiraportti 2017 (PDF)

Lue hankkeen kauden 2015 - 2016 loppuraportti (PDF)