Abstraktien asioiden valokuvaaminen

Hot
M Updated
 
0.0 (0)
3867   0   0   0   0  

Tehtävä

Kohderyhmä
 • 4-6-vuotiaat
 • 7-9-vuotiaat
 • 10-12-vuotiaat
 • 13-15-vuotiaat
 • Yli 16-vuotiaat
 • Minä itse
 • Työyhteisö
Tavoite
 • Oma tuottaminen ja käyttötaidot
 • Viestintä ja vuorovaikutus
Tehtävän kesto
Odottaa käyttäjäarvioita
Avainsanat
 • Itseilmaisu
 • Kuvaaminen
 • Kuvakerronta
 • Taide
 • Visuaalisuus

Tehtävän tavoitteena on kehittää visuaalista lukutaitoa sekä valokuvaamisen käyttötaitoja oman tekemisen ja hahmottamisen kautta. Tehtävän vaikeustasoa ja haastavuutta voidaan säädellä ikä- tai kokemustasosta riippuen kuvausaiheiden valinnan mukaan. Abstrakteja kuvausaiheita miettiessä osallistuja pääsee pohtimaan syvällisemmin kuvauskohteita ja aiheeseen liittyvää symboliikkaa.

Toiminta

Anna osallistujille jokin abstrakti aihe, esimerkiksi tunnetila, käsite tai ilmiö, joka heidän tulee tallentaa valokuvaksi. Abstraktin aiheen voi esitellä joko yhdellä kuvalla tai kollaasilla, jossa on esimerkiksi kolme valokuvaa. Esimerkkejä abstrakteista aiheista:

 • hauska
 • kauneus
 • yksinäisyys
 • itsekkyys
 • alamaailma

Ennen valokuvaamista osallistujien on hyvä pohtia valitsemansa aiheen merkitystä itselle. Aihetta voi avata tekemällä siitä yksinkertaisen miellekartan, johon kootaan kaikki aihesanasta mieleentulevat asiat. Tehtävän päätteeksi kaikki pääsevät esittelemään ottamiaan valokuvia ja kertomaan, miksi päätyi juuri tähän sommitelmaan annetusta aiheesta. Aiheet voivat olla myös salaisia ja lopuksi kuvista voidaan arvuutella, mitä sanaa ne edustavat. Tällöin tehtävää voi helpottaa, jos abstraktit aiheet ovat kaikki rinnastettavia toisiinsa (esim. adjektiiveja).

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments

Vapaasanahaku

Keywords:

Uudet tehtävät

uuden_vuosikymmenen_uutiset_2
Miten 20-luku alkoi sata vuotta sitten? Tutustu suomalaiseen elämään...
kirjapainopalikka2_1300x919_150res-768x1086
KIRJAPAINOPALIKKA YHDISTÄÄ PAINETUN SANAN HISTORIAN JA KUVATAITEEN ...
kumppanuus
Kuluttajalla on aina oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa...
Videosarja sananvapaudesta
Suomen PEN – Finlands PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden...
Mielen kuvittajat
Katse on ihmisen yksi keskeisimmistä aisteista, joilla maailmaa havainnoidaan....

Kirjautuminen