Katse otsikoihin ja niiden taakse

Mediataitokoulu  
 
0.0 (0)
2745   0   1   0   0  
Lähetä käyttäjäarvio
menitkoklikkiin.jpg

Tehtävä

Kohderyhmä
 • 13-15-vuotiaat
 • Yli 16-vuotiaat
 • Minä itse
Tavoite
 • Tiedonhaku, tulkinta ja kriittisyys
 • Viestintä ja vuorovaikutus
Tehtävän kesto
Odottaa käyttäjäarvioita
Avainsanat
 • Available in English
 • Internet
 • Journalismi
 • Tehokeinot
 • Tillgänglig på svenska
Lataa aineisto

Tehtäväkokonaisuus avaa klikkaamaan houkuttelevien uutisten periaatetta keskittymällä painetun sanoma- tai aikakauslehden sekä netissä julkaistavien uutissivustojen eroihin. Huomio on etenkin juttujen otsikoinnissa. Tavoitteena on oman tutkimisen ja analysoinnin kautta kehittää uutismedian kriittistä tulkintaa. Lisätietoja klikkiuutisen käsitteestä saat Menitkö klikkiin? –materiaalista, johon tehtäväkokonaisuus kuuluu. Mikä klikkiuutinen? Klikkiuutiset ovat netissä julkaistavia uutisia, joiden otsikot on tehty herättämään huomiota ja saamaan lukijat klikkaamaan uutisen linkkiä. Uutisen sisältö ei välttämättä aina vastaa otsikon luomaa odotusta. Ilmiöstä käytetään myös nimitystä klikkien kalastelu. Painetuissa lehdissä klikkiotsikoiden lähin vastine ovat iltapäivälehtien lööpit eli lehden viimeisimmän numeron mainosjulisteet.

Toiminta

1. Monet ajankohtaiset ja kiinnostavat aiheet uutisoidaan useissa eri tiedotusvälineissä. Ohjeista oppilaita tai ohjattavia etsimään samasta, ajankohtaisesta uutisaiheesta mahdollisimman monta erilaista juttua ja tarkastelemaan etenkin uutisten otsikoita. Pyydä heitä pohtimaan ja kirjaamaan ylös ryhmissä tai pareittain millaisia eroja eri julkaisujen välillä löytyy. Keskustelkaa lopuksi koko ryhmän kanssa, millaisia havaintoja pienryhmissä syntyi. 2. Hyvän journalistisen tavan mukaan otsikon ja sisällön välillä on oltava yhteys. Uutisotsikon tulee siis kertoa pääpiirteissään, missä jutusta on kyse. Pyydä oppilaita tai ohjattavia valitsemaan kymmenen uutisjuttua sekä 1) painetuista sanoma- tai aikakauslehdistä että 2) netin uutissivustolta. Pohdintakysymyksiä:

 • Löytyikö painetun lehden ja netin uutissivuston otsikoista eroja? 
Millaisia?
 • Olivatko jotkin otsikot mielestäsi erityisen onnistuneita tai 
epäonnistuneita?
 • Löytyikö nettilehdestä klikkiuutisiksi arvioimiasi uutisjuttuja?
 • Jos klikkiuutisia löytyi, millaisista aiheista niitä oli tehty, millaisista 
taas ei?

Käyttäjäarviot

Tätä tehtävää ei ole vielä arvioitu.
Arvioi tehtävä näiden kriteerien pohjalta
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Sanallinen arvio

Tilaa painettuja esitteitä ilmaiseksi

Klikkaa kuvaa avataksesi tilauslomakkeen

Uudet tehtävät

Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen -opas tukee varhaiskasvattajia ja päiväkotien työyhteisöjä mediakasvatuksessa, lasten mediakulttuurin soveltamisessa ja osallisuuden vahvistamisessa osana varhaiskasvatuksen arkea. Opas sisältää runsaasti käytännöllisiä...
Saamen kielet ja kulttuurit tutuksi mediakasvatuksen menetelmin
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tuottama pedagoginen aineisto Saamen kielen ja kulttuurin tukemiseksi mediakasvatuksellisin menetelmin. Materiaalin ovat suunnitelleet, testanneet ja tuottaneet...
Kamerakynätyöskentelyä (Kuva: Ismo Kiesiläinen)
Videokuvaaminen koulussa on hauskaa mutta joskus aikaa vievää ja monimutkaista. Kamerakynän pedagogiikassa kameraa käytetään helpommin – kuin kynää. Elokuvaprojektien sijaan tehdään pieniä kuvaustehtäviä, joilla...

Arvioituja tehtäviä

Digijalanjälki
 
3.7
Guest
Digijalanjälki
 
4.5
YEET
"Joo"
Digijalanjälki
 
3.2
xxlexa01
"hyvä video"
Hetkiä netissä - lyhytelokuva älypuhelimista
 
4.7
Guest
"Hienosti tehty video! Ajatus lähti kyllä laukkaamaan sen suhteen, että älypuhlimen räpläys ei aina ole pahasta, vaikka usein sen käyttäminen tuomitaankin. Ei niin paha ettei jotain hyvääkin.:)"
Poliittisen valokuvan festivaali 2017 - Ruoka
 
3.0
ES
"Liikaa ruokaa heitetään roskiin. Pitäisi ottaa aina ruokaa sen verran mitä jaksaa syyä. Pitäisi ajatella muitakin ja itseään kuinka hyvät oltavat meillä on. Meillä on ruokaa ja kaikkea."
Friidu - tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet
 
3.7
Ansku
"Tosi hyvä paketti. Mediaosuus oli jäänyt sanomalehti ja aikakauslehti -mediapainotteiseksi. Sen voisi päivittää someaikaan."
Minä tiedon antajana ja lähteenä
 
3.7
pirkko perkkala
"kylhän tää tehtävänsä tteki mutta voisi olla hitusen kiinnotavampi"
Hetkiä netissä - lyhytelokuva älypuhelimista
 
4.7
Guest
"Hypnoottinen video ja tosi oivaltava. Mikä musiikki soi taustalla?"
Hetkiä netissä - lyhytelokuva älypuhelimista
 
2.5
Guest
"Ei oikein toiminut telkkarissa, vaatii liikaa keskittymistä."