Katse otsikoihin ja niiden taakse

Hot
M Updated
 
0.0 (0)
5136   0   1   0   0  
menitkoklikkiin.jpg

Tehtävä

Kohderyhmä
 • 13-15-vuotiaat
 • Yli 16-vuotiaat
 • Minä itse
Tavoite
 • Tiedonhaku, tulkinta ja kriittisyys
 • Viestintä ja vuorovaikutus
Tehtävän kesto
Odottaa käyttäjäarvioita
Avainsanat
 • Available in English
 • Internet
 • Journalismi
 • Tehokeinot
 • Tillgänglig på svenska
Lataa aineisto

Tehtäväkokonaisuus avaa klikkaamaan houkuttelevien uutisten periaatetta keskittymällä painetun sanoma- tai aikakauslehden sekä netissä julkaistavien uutissivustojen eroihin. Huomio on etenkin juttujen otsikoinnissa. Tavoitteena on oman tutkimisen ja analysoinnin kautta kehittää uutismedian kriittistä tulkintaa. Lisätietoja klikkiuutisen käsitteestä saat Menitkö klikkiin? –materiaalista, johon tehtäväkokonaisuus kuuluu. Mikä klikkiuutinen? Klikkiuutiset ovat netissä julkaistavia uutisia, joiden otsikot on tehty herättämään huomiota ja saamaan lukijat klikkaamaan uutisen linkkiä. Uutisen sisältö ei välttämättä aina vastaa otsikon luomaa odotusta. Ilmiöstä käytetään myös nimitystä klikkien kalastelu. Painetuissa lehdissä klikkiotsikoiden lähin vastine ovat iltapäivälehtien lööpit eli lehden viimeisimmän numeron mainosjulisteet.

Toiminta

1. Monet ajankohtaiset ja kiinnostavat aiheet uutisoidaan useissa eri tiedotusvälineissä. Ohjeista oppilaita tai ohjattavia etsimään samasta, ajankohtaisesta uutisaiheesta mahdollisimman monta erilaista juttua ja tarkastelemaan etenkin uutisten otsikoita. Pyydä heitä pohtimaan ja kirjaamaan ylös ryhmissä tai pareittain millaisia eroja eri julkaisujen välillä löytyy. Keskustelkaa lopuksi koko ryhmän kanssa, millaisia havaintoja pienryhmissä syntyi. 2. Hyvän journalistisen tavan mukaan otsikon ja sisällön välillä on oltava yhteys. Uutisotsikon tulee siis kertoa pääpiirteissään, missä jutusta on kyse. Pyydä oppilaita tai ohjattavia valitsemaan kymmenen uutisjuttua sekä 1) painetuista sanoma- tai aikakauslehdistä että 2) netin uutissivustolta. Pohdintakysymyksiä:

 • Löytyikö painetun lehden ja netin uutissivuston otsikoista eroja? 
Millaisia?
 • Olivatko jotkin otsikot mielestäsi erityisen onnistuneita tai 
epäonnistuneita?
 • Löytyikö nettilehdestä klikkiuutisiksi arvioimiasi uutisjuttuja?
 • Jos klikkiuutisia löytyi, millaisista aiheista niitä oli tehty, millaisista 
taas ei?

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments

Tilaa painettuja esitteitä ilmaiseksi

Klikkaa kuvaa avataksesi tilauslomakkeen

Uudet tehtävät

uuden_vuosikymmenen_uutiset_2
Miten 20-luku alkoi sata vuotta sitten? Tutustu suomalaiseen elämään...
kirjapainopalikka2_1300x919_150res-768x1086
KIRJAPAINOPALIKKA YHDISTÄÄ PAINETUN SANAN HISTORIAN JA KUVATAITEEN ...
kumppanuus
Kuluttajalla on aina oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa...
Videosarja sananvapaudesta
Suomen PEN – Finlands PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden...
Mielen kuvittajat
Katse on ihmisen yksi keskeisimmistä aisteista, joilla maailmaa havainnoidaan....