Paljon puhetta isosta datasta

Hot
M Updated
 
0.0 (0)
3785   0   1   0   0  
Paljon puhetta isosta datasta

Tehtävä

Kohderyhmä
  • 13-15-vuotiaat
  • Yli 16-vuotiaat
  • Minä itse
Tavoite
Osallisuus, vaikuttaminen ja elämänhallinta
Tehtävän kesto
Odottaa käyttäjäarvioita
Avainsanat
  • Big Data
  • Internet
  • Mediakriittinen ajattelu
  • Turvallisuus
  • Yksityisyys
Lataa aineisto

Tehtävässä tutustutaan tarkemmin big data –käsitteeseen ja pohditaan sen erilaisia ulottuvuuksia monenlaisten mediatekstien avulla. Tehtävä haastaa tarkastelemaan ilmiötä kriittisesti ja monipuolisesti. Tehtävä liittyy Digisammon takojat –materiaalin Tietovuoresta digisammoksi – miten big dataa hyödynnetään? – kappaleeseen.

Mikä big data? Big data tarkoittaa erittäin suurten, järjestämättömien ja eri muodossa sekä eri lähteistä peräisin olevien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä ja analysoimista internetiä ja modernia teknologiaa hyödyntämällä. Big datalle on ominaista, että tietoa syntyy ja leviää valtavalla vauhdilla. Big datan tietomassa kertyvät esimerkiksi paikannustiedoista, tietohakuja tekemällä, sosiaalisen median sisällöistä sekä erilaisten antureiden ja sensoreiden keräämästä tiedosta. Big datalla ei sinänsä ole itseisarvoa, mutta tietoa voidaan jalostaa mitä moninaisempaan käyttöön.

Toiminta

Pyydä oppilaita tai ohjattavia muodostamaan esimerkiksi neljän hengen työryhmät. Ryhmän toinen pari etsii hakukoneella kirjoituksia ja uutisjuttuja sanoilla ”big data hyödyt”, toinen pari hakusanoilla ”big data uhka”. Hakutuloksia voi etsiä myös muilla kielillä. Pyydä pareja tutustumaan teksteihin noin puoli tuntia keräten ylös löytyneitä hyötyjä ja uhkia. Teksteihin tutustumisen jälkeen tuloksia vertaillaan ryhmän kesken: millaisia hyötynäkökulmia big datasta esitettiin, entä millaisia uhkakuvia ilmiöstä löytyi? Kummat tuntuivat löydettyjen kirjoitusten perusteella merkittävimmiltä, uhkakuvat vai hyödyt? Voitte järjestää aiheesta myös väittelyharjoituksen, jossa toinen ryhmä puolustaa ja toinen vastustaa big data -ilmiötä. Harjoituksesta saa entistä monipuolisemman ja kiinnostavamman, jos osallistujat vaihtavat rooleja kesken väittelyn.

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments

Vapaasanahaku

Keywords:

Uudet tehtävät

uuden_vuosikymmenen_uutiset_2
Miten 20-luku alkoi sata vuotta sitten? Tutustu suomalaiseen elämään...
kirjapainopalikka2_1300x919_150res-768x1086
KIRJAPAINOPALIKKA YHDISTÄÄ PAINETUN SANAN HISTORIAN JA KUVATAITEEN ...
kumppanuus
Kuluttajalla on aina oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa...
Videosarja sananvapaudesta
Suomen PEN – Finlands PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden...
Mielen kuvittajat
Katse on ihmisen yksi keskeisimmistä aisteista, joilla maailmaa havainnoidaan....

Kirjautuminen