Paljon puhetta isosta datasta

Mediataitokoulu  
 
0.0 (0)
2444   0   1   0   0  
Lähetä käyttäjäarvio
Paljon puhetta isosta datasta

Tehtävä

Kohderyhmä
  • 13-15-vuotiaat
  • Yli 16-vuotiaat
  • Minä itse
Tavoite
Osallisuus, vaikuttaminen ja elämänhallinta
Tehtävän kesto
Odottaa käyttäjäarvioita
Avainsanat
  • Big Data
  • Internet
  • Mediakriittinen ajattelu
  • Turvallisuus
  • Yksityisyys
Lataa aineisto

Tehtävässä tutustutaan tarkemmin big data –käsitteeseen ja pohditaan sen erilaisia ulottuvuuksia monenlaisten mediatekstien avulla. Tehtävä haastaa tarkastelemaan ilmiötä kriittisesti ja monipuolisesti. Tehtävä liittyy Digisammon takojat –materiaalin Tietovuoresta digisammoksi – miten big dataa hyödynnetään? – kappaleeseen.

Mikä big data? Big data tarkoittaa erittäin suurten, järjestämättömien ja eri muodossa sekä eri lähteistä peräisin olevien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä ja analysoimista internetiä ja modernia teknologiaa hyödyntämällä. Big datalle on ominaista, että tietoa syntyy ja leviää valtavalla vauhdilla. Big datan tietomassa kertyvät esimerkiksi paikannustiedoista, tietohakuja tekemällä, sosiaalisen median sisällöistä sekä erilaisten antureiden ja sensoreiden keräämästä tiedosta. Big datalla ei sinänsä ole itseisarvoa, mutta tietoa voidaan jalostaa mitä moninaisempaan käyttöön.

Toiminta

Pyydä oppilaita tai ohjattavia muodostamaan esimerkiksi neljän hengen työryhmät. Ryhmän toinen pari etsii hakukoneella kirjoituksia ja uutisjuttuja sanoilla ”big data hyödyt”, toinen pari hakusanoilla ”big data uhka”. Hakutuloksia voi etsiä myös muilla kielillä. Pyydä pareja tutustumaan teksteihin noin puoli tuntia keräten ylös löytyneitä hyötyjä ja uhkia. Teksteihin tutustumisen jälkeen tuloksia vertaillaan ryhmän kesken: millaisia hyötynäkökulmia big datasta esitettiin, entä millaisia uhkakuvia ilmiöstä löytyi? Kummat tuntuivat löydettyjen kirjoitusten perusteella merkittävimmiltä, uhkakuvat vai hyödyt? Voitte järjestää aiheesta myös väittelyharjoituksen, jossa toinen ryhmä puolustaa ja toinen vastustaa big data -ilmiötä. Harjoituksesta saa entistä monipuolisemman ja kiinnostavamman, jos osallistujat vaihtavat rooleja kesken väittelyn.

Käyttäjäarviot

Tätä tehtävää ei ole vielä arvioitu.
Arvioi tehtävä näiden kriteerien pohjalta
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Sanallinen arvio

Hae tehtäviä omalla hakusanalla

Hakutulokset päivittyvät alle kirjoittaessasi.
Paina Enter avataksesi ne uudelle sivulle.

Uudet tehtävät

Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen -opas tukee varhaiskasvattajia ja päiväkotien työyhteisöjä mediakasvatuksessa, lasten mediakulttuurin soveltamisessa ja osallisuuden vahvistamisessa osana varhaiskasvatuksen arkea. Opas sisältää runsaasti käytännöllisiä...
Saamen kielet ja kulttuurit tutuksi mediakasvatuksen menetelmin
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tuottama pedagoginen aineisto Saamen kielen ja kulttuurin tukemiseksi mediakasvatuksellisin menetelmin. Materiaalin ovat suunnitelleet, testanneet ja tuottaneet...
Kamerakynätyöskentelyä (Kuva: Ismo Kiesiläinen)
Videokuvaaminen koulussa on hauskaa mutta joskus aikaa vievää ja monimutkaista. Kamerakynän pedagogiikassa kameraa käytetään helpommin – kuin kynää. Elokuvaprojektien sijaan tehdään pieniä kuvaustehtäviä, joilla...

Kirjautuminen

Arvioituja tehtäviä

Digijalanjälki
 
3.7
Guest
Digijalanjälki
 
4.5
YEET
"Joo"
Digijalanjälki
 
3.2
xxlexa01
"hyvä video"
Hetkiä netissä - lyhytelokuva älypuhelimista
 
4.7
Guest
"Hienosti tehty video! Ajatus lähti kyllä laukkaamaan sen suhteen, että älypuhlimen räpläys ei aina ole pahasta, vaikka usein sen käyttäminen tuomitaankin. Ei niin paha ettei jotain hyvääkin.:)"
Poliittisen valokuvan festivaali 2017 - Ruoka
 
3.0
ES
"Liikaa ruokaa heitetään roskiin. Pitäisi ottaa aina ruokaa sen verran mitä jaksaa syyä. Pitäisi ajatella muitakin ja itseään kuinka hyvät oltavat meillä on. Meillä on ruokaa ja kaikkea."
Friidu - tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet
 
3.7
Ansku
"Tosi hyvä paketti. Mediaosuus oli jäänyt sanomalehti ja aikakauslehti -mediapainotteiseksi. Sen voisi päivittää someaikaan."
Minä tiedon antajana ja lähteenä
 
3.7
pirkko perkkala
"kylhän tää tehtävänsä tteki mutta voisi olla hitusen kiinnotavampi"
Hetkiä netissä - lyhytelokuva älypuhelimista
 
4.7
Guest
"Hypnoottinen video ja tosi oivaltava. Mikä musiikki soi taustalla?"
Hetkiä netissä - lyhytelokuva älypuhelimista
 
2.5
Guest
"Ei oikein toiminut telkkarissa, vaatii liikaa keskittymistä."