Tekstejä eri medioilla - Mediasta mediaksi

Hot
M Updated
 
0.0 (0)
3146   0   0   0   0  

Tehtävä

Kohderyhmä
  • 10-12-vuotiaat
  • 13-15-vuotiaat
  • Yli 16-vuotiaat
Tavoite
Oma tuottaminen ja käyttötaidot
Tehtävän kesto
Odottaa käyttäjäarvioita
Avainsanat
  • Monilukutaito
  • Mediateksti
Jokaisella medialla voidaan nähdä olevan oma kielensä, eli kerronnan tapansa. Tässä tehtävässä valitaan jokin mediateksti, jonka eri ryhmät “kääntävät” toisen median kielelle. Mediatekstejä voidaan esittää esimerkiksi äänikertomuksena, kuvallisesti, sarjakuvana, digitarinana, näytelmänä, elokuvana. Jaa osallistujat pieniin ryhmiin. Opasta ryhmäläisiä valitsemaan ja analysoimaan eri medioista tietty sisältö, mediateksti. Tämä voi olla esimerkiksi kuva, musiikkikappale, sarjakuva tai video. Voit kerätä valmiiksi mediasisältöjä, esimerkiksi sanomalehtiä tai voit opastaa osallistujia internet-lähteille. Analysoitaessa mediatekstiä voidaan kysyä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitä mediatekstissä tapahtuu? Ketä siinä on mukana? Miten mediateksti on tehty? Millainen tunnelma tekstistä tulee? Ryhmät valitsevat, minkä median kielelle he analysoimansa sisällön “kääntävät” niin, että sisältö pysyy mahdollisimman samana. Käytössä olevat mediat voitte valita ja soveltaa mahdollisuuksien mukaan. Näin tietyn tekniikan puuttumisesta ei tule ongelmaa. Lopuksi katsotaan mediatekstit yhdessä ja verrataan eri mediamuotoja keskenään.
  • Missä medioissa tekstin sisältö säilyi parhaiten? Minkä mediatekstin kääntäminen oli vaikein? Entä helpoin?
  • Mikä oli selkein tai viihdyttävin mediatekstin muoto?
  • Mitä hyviä tai huonoja puolia eri kerronnan tavoissa voi olla?

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments

Vapaasanahaku

Keywords:

Uudet tehtävät

uuden_vuosikymmenen_uutiset_2
Miten 20-luku alkoi sata vuotta sitten? Tutustu suomalaiseen elämään...
kirjapainopalikka2_1300x919_150res-768x1086
KIRJAPAINOPALIKKA YHDISTÄÄ PAINETUN SANAN HISTORIAN JA KUVATAITEEN ...
kumppanuus
Kuluttajalla on aina oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa...
Videosarja sananvapaudesta
Suomen PEN – Finlands PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden...
Mielen kuvittajat
Katse on ihmisen yksi keskeisimmistä aisteista, joilla maailmaa havainnoidaan....

Kirjautuminen