Mainokset kaupunkikulttuurissa 1

Hot
M Updated
 
0.0 (0)
3334   0   0   0   0  

Tehtävä

Kohderyhmä
 • 7-9-vuotiaat
 • 10-12-vuotiaat
Tavoite
Osallisuus, vaikuttaminen ja elämänhallinta
Avainsanat
 • Kaupallisuus
 • Lähiympäristö
 • Mainonta
 • Visuaalisuus

Tehtävässä kiinnitetään huomiota omaan lähiympäristöön kaupallisuuden näkökulmasta. Tehtävän tarkoituksena on tuoda esiin kaupallisten mainosten ja ilmoitusten rooli ihmisten elinympäristössä. Tehtävässä valitaan tietty paikka, esimerkiksi koulu- tai työmatka, jonka varrelta valokuvataan kaikki vastaantulevat mainokset. Tehtävässä pohditaan mainonnan ja kaupallisuuden merkitystä omassa ympäristössä sekä arvioidaan niihin liittyviä hyviä ja huonoja puolia. Opasta osallistujat etsimään ja kuvaamaan kaikki mainoksia sovitulta alueelta ympäristöstään. Alue voi olla esimerkiksi koulumatka tai jokin muu rajattu alue. Kuvaamisen jälkeen jokainen tarkastelee omaa aineistoaan ja valmistautuu esittelemään tuloksiaan muille. Voit etukäteen valita analysoitavat kysymykset. Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • Kuinka monta mainosta löytyi?
 • Missä kaikkialla mainoksia oli?
 • Millaisia mainokset olivat?
 • Kenelle mainokset olivat suunnattu?
 • Mitä mainoksissa mainostettiin?

Esittäkää tulokset muille osallistujille valitsemallanne tavalla, esimerkiksi esityksin, digitarinana tai blogikirjoituksena. Voitte yhdessä pohtia: Millaisia eroja tuloksissa oli? Oliko jollain alueella muita enemmän mainoksia? Mistä erot johtuivat? Miksi mahdollisesti mainokset olivat kiinnitetty tietyille paikoille? Mikä oli omasta mielestä paras mainos? Miksi? Jatkokysymyksiä, esim. kotitehtäviksi: Mitä sääntöjä mainostamiselle julkisessa tilassa on? Miksi koulussa ei saa mainostaa? Mitä hyötyä tai mahdollista haittaa mainoksista voi olla? Vinkki: Tehtävän voi toisaalta toteuttaa myös kirjaamalla ylös erilaiset mainokset, jolloin kamera ei ole välttämätön.

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments

Tilaa painettuja esitteitä ilmaiseksi

Klikkaa kuvaa avataksesi tilauslomakkeen

Uudet tehtävät

uuden_vuosikymmenen_uutiset_2
Miten 20-luku alkoi sata vuotta sitten? Tutustu suomalaiseen elämään...
kirjapainopalikka2_1300x919_150res-768x1086
KIRJAPAINOPALIKKA YHDISTÄÄ PAINETUN SANAN HISTORIAN JA KUVATAITEEN ...
kumppanuus
Kuluttajalla on aina oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa...
Videosarja sananvapaudesta
Suomen PEN – Finlands PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden...
Mielen kuvittajat
Katse on ihmisen yksi keskeisimmistä aisteista, joilla maailmaa havainnoidaan....