Mediatervehdys-workshop

G Updated
 
0.0 (0)
2923   0   0   0   0  

Tehtävä

Kohderyhmä
 • 4-6-vuotiaat
 • 7-9-vuotiaat
 • 10-12-vuotiaat
 • 13-15-vuotiaat
 • Yli 16-vuotiaat
 • Minä itse
 • Huoltajat
Tavoite
Oma tuottaminen ja käyttötaidot
Tehtävän kesto
Odottaa käyttäjäarvioita
Avainsanat
 • BYOD
 • Itseilmaisu
 • Kuvakerronta
 • Vuorovaikutustaidot

Mediaa voi hyödyntää monin eri tavoin vuorovaikutuksessa. Tehtävässä osallistujat pääsevät tekemään mediatervehdyksen tutulleen. Workshop on ajankohtainen juhlapyhien lähestyessä.  Ajatuksena on tehdä perinteinen tervehdys, esimerkiksi juhlapäivän toivotus tai muu tervehdys erilaisin mediavälinein. Tehtävässä hyödynnetään osallistujien tuomia omia mediavälineitä.

Lapset voivat vanhempiensa kanssa tehdä mediatervehdyksen valokuvin, videoin tai äänin tutulleen tai muulle perheenjäsenelle. Osallistujat tuovat valitsemansa työskentelyvälineet itse mukanaan. Tarkastelkaa yhdessä erilaisia tuotuja mediavälineitä ja miettikää millaisia viestejä eri mediavälineillä voi luoda. Tarkoituksena on jakaa yhteisesti osaamista, joten kaikkien ei tarvitse olla kaikkien välineiden asiantuntijoita. Tarkoituksena on hauskalla, luovalla ja innostuneella otteella ideoida ja miettiä yhdessä erilaisia vuorovaikutuksen tapoja. 

Valitkaa viestin aihe ja tuttu kenelle viestin lähetetään. Suunnitelkaa viestin sisältö ja miettikää miten sen voi parhaiten mediavälineellä esittää. Sisältö voi olla esimerkiksi tarina, näytelmä, kuva vastaanottajaa ilahduttavasta tilanteesta tai yhteisestä muistosta. Kannattaa muistaa, että eri mediavälineillä on erilainen kieli, joten sisältö tulee ikään kuin kääntää median kielelle. 

Voitte lopuksi esitellä tervehdyksenne myös muille osallistujille ja keskustella kokemuksistanne. Tärkeää on myös muistaa lähettää viesti vastaanottajalle!

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments

Vapaasanahaku

Keywords:

Uudet tehtävät

uuden_vuosikymmenen_uutiset_2
Miten 20-luku alkoi sata vuotta sitten? Tutustu suomalaiseen elämään...
kirjapainopalikka2_1300x919_150res-768x1086
KIRJAPAINOPALIKKA YHDISTÄÄ PAINETUN SANAN HISTORIAN JA KUVATAITEEN ...
kumppanuus
Kuluttajalla on aina oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa...
Videosarja sananvapaudesta
Suomen PEN – Finlands PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden...
Mielen kuvittajat
Katse on ihmisen yksi keskeisimmistä aisteista, joilla maailmaa havainnoidaan....

Kirjautuminen