Koulun vlogi

M Updated
 
0.0 (0)
2705   0   0   0   0  

Tehtävä

Kohderyhmä
Työyhteisö
Tavoite
Osallisuus, vaikuttaminen ja elämänhallinta
Tehtävän kesto
Odottaa käyttäjäarvioita
Avainsanat
  • Koulukulttuuri
  • Mediataidot
  • Monilukutaito
  • Vlogi

Videoblogien, eli vlogien suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Vlogit ovat ovat hyvä keino tuoda esiin eri ihmisten ajattelua. Erilaisten näkökulmien huomioon ottaminen on tärkeää erityisesti kasvatusinstituutioissa, joissa yhdistyvät erilaiset tavoitteet ja kulttuurit. Tarjoamalla keino oman näkemyksen esille tuontiin edistää dialogia eri ihmisten välillä, niin oppilaiden, opettajien kuin muun henkilökunnankin kesken. Lisäämällä avoimuutta ja osallisuuden mahdollisuuksia voidaan videoiden kautta koulun toimintakulttuuria voidaan kehittää oppilaslähtöisempään suuntaan. Tehtävässä perustetaan vlogikanava koululle. 

Pitäkää suunnittelutapaaminen, jossa keskustellaan koululle perustettavan vlogikanavasta. Järjestäkää tapaaminen niin, että mukaan otetaan kaikki, joita vlogikanavan perustaminen koskee. Voitte kysyä ihmisten ajatuksia valmiiksi myös etukäteen keskustelemalla asiasta luokissa tai tekemällä kyselyn. Tärkeää on tuoda kaikille esiin mikä vlogi itse asiassa on, millaisia vlogit voivat olla muodoltaan, miksi vlogikanava on tärkeää perustaa ja millaisia haasteita vlogikanavaan ja sen ylläpitoon voi liittyä sekä etsiä ratkaisut näihin kysymyksiin esimerkiksi sopimalla pelisäännöistä. Vlogikanava kannattaa suunnitella hyvin, jotta se ei jäisi suotta käyttämättä ja jotta siitä olisi paras mahdollinen hyöty tavoitteiden kannalta. Vlogikanavan perustaminen voi olla tärkeää koulun oman kehittämisen kannalta mutta myös oppilaiden ja opettajien mediataitojen kannalta. Koulun vlogikanavaa voidaan käyttää myös asioista tiedottamiseen sekä kasvatuskumppanuutta tukemaan.

Kysymyksiä mietittäväksi

  • Ketkä vloggaavat koulun kanavalle? (Opettajat, oppilaat, rehtorit, ketkä muut?)
  • Millaisia videoita kanavalle kannattaa tehdä?
  • Mistä aiheista videoita voi kanavalle tehdä?
  • Kenellä on pääsy kanavalle?
  • Miten videoiden tekoa ja siinä tarvittavia mediataitoja harjoitellaan?

Vinkki

Keskustelemalla videoiden teosta ja julkaisemisesta voidaan edistää ymmärrystä myös mediakulttuurista ja siihen osallistumiseen tarvittavista taidoista sekä pelisäännöistä.

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments

Vapaasanahaku

Keywords:

Uudet tehtävät

uuden_vuosikymmenen_uutiset_2
Miten 20-luku alkoi sata vuotta sitten? Tutustu suomalaiseen elämään...
kirjapainopalikka2_1300x919_150res-768x1086
KIRJAPAINOPALIKKA YHDISTÄÄ PAINETUN SANAN HISTORIAN JA KUVATAITEEN ...
kumppanuus
Kuluttajalla on aina oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa...
Videosarja sananvapaudesta
Suomen PEN – Finlands PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden...
Mielen kuvittajat
Katse on ihmisen yksi keskeisimmistä aisteista, joilla maailmaa havainnoidaan....

Kirjautuminen