Online activities, digital media literacy, and networked individualism of korean youth.

Networked individualism enables Internet users to connect and socialize via their loose and transient multiple networks, whereas digital media literacy is a precondition of effective Internet use. In this study, an attempt has been made to find the link between networked individualism, digital media literacy, and young people’s perception of their social capital. A nationally representative face-to-face survey was conducted with Korean adolescents in 2013. Networked individualism was higher in adolescents who frequently engaged in online activities and who demonstrated greater digital media literacy. Belonging to multiple, diverse networks and having many connections was positively correlated to adolescents’ online social capital. Findings indicate that online activities and skills influence the ways adolescents connect to others and perceive of their social connectedness.

Media Literacy Research Index

The purpose of this index is to bring together and promote international media literacy and media education research. The index is updated regularly, and you can also inform us about missing research via e-mail. Information presented here is all openly available in the Internet. Accessing full articles may require permission from the publisher.

Please, report to us if there is a malfunctioning link or if the information presented in the index is incorrect.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen viitetietokanta

Viitetietokannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevää tutkimusta. Tietokantaan on koottu yhteen kansainvälistä aiheita käsittelevää tutkimusta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Voit myös täydentää tietokantaa toimittamalla puuttuvan tutkimuksen tiedot sähköpostitse. Tietokannassa esitetyt tiedot ovat vapaasti saatavilla Internetissä. Kokonaisten artikkelien lukeminen saattaa edellyttää lupaa kustantajalta.

Ilmoitathan sähköpostitse, mikäli jokin linkki ei toimi tai esitetty tieto on väärin.