Puppets on a String? How Young Adolescents Explore Gender and Health in Advertising

This article presents qualitative research on young adolescents’ abilities in communicating and evaluating health messages in advertising especially how they understand and create gendered identities. A group of grade 6-8 students learned about media techniques and movie making. In groups divided by gender, they created iMovie advertisements for health activities in their school. They represented themselves in these advertisements by creating stick puppets. Observations during lessons, examination of movies and puppets, and interviews with students and their teacher revealed that young adolescents were neither completely manipulated by media nor were they completely in charge of their responses to media’s messages about gender. Offering students an opportunity to de-brief media experiences also helped them to develop critical media health literacy.

Media Literacy Research Index

The purpose of this index is to bring together and promote international media literacy and media education research. The index is updated regularly, and you can also inform us about missing research via e-mail. Information presented here is all openly available in the Internet. Accessing full articles may require permission from the publisher.

Please, report to us if there is a malfunctioning link or if the information presented in the index is incorrect.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen viitetietokanta

Viitetietokannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevää tutkimusta. Tietokantaan on koottu yhteen kansainvälistä aiheita käsittelevää tutkimusta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Voit myös täydentää tietokantaa toimittamalla puuttuvan tutkimuksen tiedot sähköpostitse. Tietokannassa esitetyt tiedot ovat vapaasti saatavilla Internetissä. Kokonaisten artikkelien lukeminen saattaa edellyttää lupaa kustantajalta.

Ilmoitathan sähköpostitse, mikäli jokin linkki ei toimi tai esitetty tieto on väärin.