Measuring News Media Literacy

News media literacy refers to the knowledge and motivations needed to identify and engage with journalism. This study measured levels of news media literacy among 500 teenagers using a new scale measure based on Potter’s model of media literacy and adapted to news media specifically. The adapted model posits that news media literate individuals think deeply about media experiences, believe they are in control of media’s influence, and have high levels of basic knowledge about media content, industries and effects. Based on measures developed to assess news media literacy, highly news literate teens were found to be more intrinsically motivated to consume news, more skeptical and more knowledgeable about current events than their less news literate counterparts.

Media Literacy Research Index

The purpose of this index is to bring together and promote international media literacy and media education research. The index is updated regularly, and you can also inform us about missing research via e-mail. Information presented here is all openly available in the Internet. Accessing full articles may require permission from the publisher.

Please, report to us if there is a malfunctioning link or if the information presented in the index is incorrect.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen viitetietokanta

Viitetietokannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevää tutkimusta. Tietokantaan on koottu yhteen kansainvälistä aiheita käsittelevää tutkimusta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Voit myös täydentää tietokantaa toimittamalla puuttuvan tutkimuksen tiedot sähköpostitse. Tietokannassa esitetyt tiedot ovat vapaasti saatavilla Internetissä. Kokonaisten artikkelien lukeminen saattaa edellyttää lupaa kustantajalta.

Ilmoitathan sähköpostitse, mikäli jokin linkki ei toimi tai esitetty tieto on väärin.