Prevention programme for eating disturbances in adolescents. is their effect on body image maintained at 30 months later?

We assessed changes in the body image of Spanish adolescents who participated in a programme aimed at preventing disordered eating, with a 30-month follow-up. 254 girls and 189 boys aged 12–14 were assigned to a control group (n = 201) or one of two possible experimental conditions: media literacy programme (ML, n = 143) and media literacy plus nutrition awareness programme (ML + NUT, n = 99). Body image was assessed with the Body Image Questionnaire (Qüestionari d’Imatge Corporal; QÜIC). Pre-test, post-test, 7- and 30-month follow-up measurements were taken. Linear model analyses were carried out with a 2 × 3 × 3 ANOVA (sex × group × phase), adjusted by the baseline level. At 30-month follow-up, ML and ML + NUT participants showed fewer body problems and more body satisfaction than the control group. There is a need for prevention programmes addressing eating and body image disturbances that involve both boys and girls.

Media Literacy Research Index

The purpose of this index is to bring together and promote international media literacy and media education research. The index is updated regularly, and you can also inform us about missing research via e-mail. Information presented here is all openly available in the Internet. Accessing full articles may require permission from the publisher.

Please, report to us if there is a malfunctioning link or if the information presented in the index is incorrect.

Medialukutaidon ja mediakasvatuksen viitetietokanta

Viitetietokannan tarkoituksena on tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja mediakasvatusta käsittelevää tutkimusta. Tietokantaan on koottu yhteen kansainvälistä aiheita käsittelevää tutkimusta. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Voit myös täydentää tietokantaa toimittamalla puuttuvan tutkimuksen tiedot sähköpostitse. Tietokannassa esitetyt tiedot ovat vapaasti saatavilla Internetissä. Kokonaisten artikkelien lukeminen saattaa edellyttää lupaa kustantajalta.

Ilmoitathan sähköpostitse, mikäli jokin linkki ei toimi tai esitetty tieto on väärin.