Vasu velvoittaa mediakasvattamaan*, mutta miten sen tekisimme? Tuleeko päiväkotilaisista pikkukoululaisia, jos tässä aletaan pitää mediatunteja? Eivätkö lapset jo muutenkin ole liikaa ruudun ääressä? Kuka vastaa siitä, että tässä on järkeä eikä vain ylimääräistä työtä? Mediakasvatukseen liittyy varhaiskasvatuksessa edelleen paljon avoimia kysymyksiä.

Ihmettely ei ole pahasta. Kysymykset ovat merkki siitä, että aihetta mietitään. Hyvä kasvattaja pysähtyykin välillä pohtimaan, mitä, miksi ja miten lasten tehdään. Kuitenkin jokaisen varhaiskasvattajan olisi korkea aika laittaa toimeksi mediakasvatuksessa eikä vain ihmetellä. Ensimmäinen mediakasvatukseen velvoittanut Vasu julkaistiin jo 2016, joten uudesta asiasta ei enää ole kyse.

Mediakasvatuksen pohtimista ei onneksi tarvitse tehdä yksin eikä alusta alkaen itse. Tarjolla on paljon oppaita ja tukimateriaaleja pienten lasten mediakasvatukseen. Vasu itsessään on hyvä opas, koska se kertoo, mitä varhaiskasvatukseen tulee kuulua. Uudella Mediapoluilla-sivustolla ja -oppaassa olemme selventäneet sitä, mitä vasu-perustainen mediakasvatus voi tarkoittaa eri-ikäisten lasten kanssa. Opasta voit tilata maksutta omalle työpaikalle. Lisäksi nettisivulla on tarjolla paljon tietoa ja käytännön ideoita. Oman työporukan vastuulle jää miettiä, mitä otetaan käyttöön ja miten sitä sovelletaan omaan arkeen.

Itse väitän, että korkeimmat kynnykset mediakasvatuksessa ovat kasvattajan oman pään ja työyhteisön sisällä, nimittäin kasvatustietoisuuden kehittämisessä. Tärkeä askel on ymmärtää, että varhaiskasvattajana olen myös mediakasvattaja. Tämä oivallus tuo mukanaan vastuun auttaa lasta kasvamaan mediamaailmassa. Samalla se antaa kasvattajalle ihanan oikeuden vaikuttaa positiivisesti lapsen elämään ja oppimiseen.

Työyhteisön suuria kysymyksiä ovat esimerkiksi ”miten ymmärrämme mediakasvatuksen”, ”mitä toivomme että lapset oppivat” ja ”kuinka toteutamme lasten kasvua, oppimista ja kehitystä tukevaa kasvatusta”. Kaikki kasvatus tulee suunnitella varhaiskasvatuksen eheytetyn pedagogiikan ja omassa ryhmässä olevien lasten tarpeiden mukaiseksi. Oli sitten kyse mediasta, liikunnasta tai taiteesta.

Parhaiten oppiminen käy yhdessä, joten Mediapoluilla-kokonaisuus tarjoaa omat polkunsa työyhteisölle ja muistilistan johtajille. Vastuu mediakasvatuksesta on jokaisella kasvattajalla. Samalla työyhteisön velvollisuus on huolehtia, että työssä voi oppia ja työtä kehitetään yhdessä.

Tietoinen ja tavoitteellinen työote on oikeasti iso ja jatkuva ammatillinen haaste. Siihen verrattuna käytännön menetelmien opettelu on pikkujuttu. Mitään niin vaikeaa ei alle kouluikäisten kanssa tarvitse tehdä, etteikö sitä työikäinen ja -kykyinen aikuinen voisi pienellä harjoittelulla oppia. Mediakasvatus kokonaisuutena on kenelle tahansa iso haaste. Mutta tarkoituskaan ei ole tehdä kaikkea itse! Kun Vasun mediakasvatustavoitteet palastelee käytännön tekemiseksi, homma on helpompi ottaa haltuun ja vastuita voidaan jakaa. Lisäksi huomataan, että mediakasvatus tukee monia lapsille tärkeitä elämäntaitoja eikä ole jotain ”ylimääräistä”. Hyvä suunnittelu auttaa myös jättämään pois sellaista tarjolla olevaa puuhaa, joka ei ole tarpeellista tai lasten kiinnostuksista nousevaa. Ja ne ruudut – ne ovat vain pieni osa monipuolista mediakasvatusta.

Kuten kaikki taidot, myös mediataidot kehittyvät vähitellen. Taaperon mediakasvatus on erilaista kuin eskarilaisen, mutta kasvun ja oppimisen perustaa luodaan jo vauvaiässä yhdessä tutkien ja ihmetelleen. Koskaan ei ole liian aikaista aloittaa kasvamista mediamaailman kansalaiseksi!

Saara Salomaa

Kirjoittaja on Kansallisen audiovisuaalisen instituutin apulaisjohtaja ja entinen lastentarhanopettaja

* Vasu eli varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikallinen varhaiskasvatus toteutetaan. Lue täältä tarkemmin, miten mediakasvatus sisältyy Vasuun.

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.

Mediataitokoulu

Mediataitokoulu tarjoaa tietoa, tutkimusta ja tehtäviä mediakasvatuksesta ja median ilmiöistä. Palvelun tavoitteena on kehittää mediataitoja sekä vahvistaa valmiuksia mediakasvatukseen.

Mediekunskapsskolan

Mediekunskapsskolan hjälper lärare och andra pedagoger att diskutera om media med barn, unga och föräldrar.

Media Literacy School

The Media Literacy School helps teachers and other professional educators discuss about media with children, youth and guardians.