18. – 22. Maaliskuuta 2019 Brysselissä ja EU:n jäsenvaltioissa järjestetään European Media Literacy Week, johon kuuluu erilaisia tapahtumia medialukutaidon alalta. European Media Literacy Week on Euroopan komission uusi aloite, jolla korostetaan medialukutaidon yhteiskunnallista merkitystä ja edistetään medialukutaitoa koskevia aloitteita ja hankkeita kaikkialla EU:ssa. Eurooppalainen medialukutaitoviikko on saanut innoituksensa mm. suomalaisesta Mediataitoviikosta.

Komissio on laatinut vuorovaikutteisen kartan medialukutaitotapahtumille, jotka järjestetään teemaviikolla tai muulloin kuluvan vuoden aikana. Kartta tullaan näyttämään oleellisilla Euroopan komission verkkosivuilla. Kartalla näytettävien tapahtumien rekisteröinti tapahtuu komission Futurium-alustan kautta, jonne on luotu erityinen eurooppalaisten medialukutaitotapahtumien ryhmä. Löydät tämän kirjoituksen lopusta ohjeen siihen, kuinka ryhmään voi liittyä ja luoda omia tapahtumia. Ryhmään luodut tapahtumat näkyvät Euroopan medialukutaitoviikon interaktiivisella kartalla.

Ennen kuin luodut tapahtumat näytetään kartalla, jäsenmaan virallisen tarkistajan tulee hyväksyä tapahtuma sen aitouden varmistamiseksi. Suomessa tarkistajana toimii Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Tämä hyväksyntä tehdään sen jälkeen kun tapahtuma on luotu ryhmään ja lähetetty käsiteltäväksi.

European Media Literacy Week -tapahtuman virallinen sivusto löytyy osoitteesta: www.medialiteracyweek.eu. Sivustoa päivitetään, kun viikon valmistelut etenevät.

Ohje tapahtumien ilmoittamiseksi eurooppalaisen medialukutaitoviikon kartalle (PDF-tiedosto)

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.