Eurooppalaista medialukutaitoviikkoa vietetään ensi kertaa maaliskuussa (18.3.-22.3.2019). Osana teemaviikkoa Euroopan komissio on julkaissut haun medialukutaitopalkinnolle. Palkinto myönnetään innovatiiviselle ja vaikuttavalla medialukutaitoprojektille.

Palkintokategorioita on kolme:

  • Palkinto innovatiivisimmalle medialukutaitoprojetille
  • Palkinto opettavaisimmalle medialukutaitoprojektille
  • Palkinto medialukutaitoprojektille, jolla suurin eurooppalainen potentiaali

Palkinto julkaistaan 19.3. Brysselissä järjestettävässä korkeatasoisessa mediakasvatuskonferenssissa. Tilaisuuteen kutsutaan yhteensä seitsemän finalistihakijaa, jotka pääsevät esittelemään omaa projektiaan. Komissio korvaa finalistien matka- ja majoituskulut.

Palkinto voidaan myöntää projektille seuraavin perustein:

  • Projektin päätavoitteena on edistää medialukutaitoa, kuten se on määritelty uudessa audiovisuaalisia mediapalveluita koskevassa direktiivissa (määritelmän löydät tekstin lopusta)
  • Hakija tulee olla EU-jäsenvaltiosta, EEA/EFTA jäsenvaltiosta tai EU hakijamaasta. Hakija voi olla organisaation edustaja tai yksityishenkilö.
  • Projekti on voitu tehdä millä tahansa EUn virallisella kielellä. Hakulomake on kuitenkin täytettävä englanniksi.
  • Projektin muodolle tai kestolle ei ole rajoitteita. Sen on täytynyt ainoastaan olla tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana (1. tammikuuta 2017 jälkeen)

Arviointikriteerit:

  • Omaperäisyys ja innovatiivisuus: Kuinka innovatiivinen medialukutaitoprojekti on suhteessa muihin kentän projekteihin?
  • Vaikuttavuus ja skaalautuvuus: (potentiaalinen) vaikuttavuus suunnatulle kohderyhmälle ja mahdollisuus laajentaa projektia suuremmalle kohdejoukolle
  • Esityksen selkeys: Projektin kuvaus on selkeä ja helppo ymmärtää

Ohjeet hakijalle:

Englanninkielinen hakemus tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 27. helmikuuta, klo 12.59 mennessä (klo 11.59 CET). Valituille finalisteille ilmoitetaan viimeistään 5. maaliskuuta. Hakulomake, yhteystiedot ja lisätietoja löytyy Euroopan komission sivuilta.

Määritelmät kuinka medialukutaito on määritelty audiovisuaalisia mediapalveluita koskevassa direktiivissä (AVMSD).

“Medialukutaidolla tarkoitetaan kansalaisen taitoja, tietämystä ja ymmärrystä, joiden avulla hän voi käyttää medioita tehokkaasti ja turvallisesti. Kansalaiset tarvitsevat hyvää medialukutaitoa, jotta he voivat seurata tietoja ja käyttää, arvioida kriittisesti ja luoda mediasisältöä vastuullisesti ja turvallisesti. Medialukutaitoa ei pitäisi rajoittaa työkaluista ja teknologiasta oppimiseen, vaan sen tavoitteena olisi oltava antaa kansalaisille kriittisen ajattelun taito, jota tarvitaan harkinnan käyttämiseen, monimutkaisten tosiasioiden analysoimiseen ja mielipiteiden tosiasioiden välisen eron tunnistamiseen.” (AVMSD suom.)

“‘Media literacy’ refers to skills, knowledge and understanding that allow citizens to use media effectively and safely. In order to enable citizens to access information and to use, critically assess and create media content responsibly and safely, citizens need to possess advanced media literacy skills. Media literacy should not be limited to learning about tools and technologies, but should aim to equip citizens with the critical thinking skills required to exercise judgment, analyse complex realities and recognise the difference between opinion and fact.” (AVMSD eng.)

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.