Mediakasvatusfoorumi 2018. Etäyhteys foorumin rinnakkaistapahtumaan Lapin yliopistolla.

Tiedustelimme tämän vuoden alussa mediakasvattajilta kyselyn avulla näkemyksiä mediakasvatuksen katvealueista. Näiden vastausten perusteella suunnittelimme viime viikolla vietetyn Mediakasvatusfoorumin ohjelman. Päivä koostui asiantuntijaluennoista, työryhmätyöskentelystä, ideoiden vaihtamisesta pikadeittipöydissä sekä verkostoitumisesta.

Katvealueet on tärkeä teema mediakasvatuksen moninaisuuden ja toisaalta yhdenvertaisuuden näkökulmista. Median merkitys ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa kuvastaa mediakasvatuksen mahdollisuuksien laajuutta. Moninaisuus ei kuitenkaan tarkoita, että välttämättä mediakasvatuksellinen tasa-arvo toteutuisi. Kuten foorumin avannut opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja totesi kulttuurin ja yhteiskunnan muutokseen liittyen, "medialukutaidot ovat kansalaistaitoja, joista meidän on Suomessa pidettävä huolta".

Ekokriisin aikakaudella mediakasvatus on entistä tärkeämpää

Mediakasvatuksen moninaisuus on rikkaus merkityksellisten haasteiden ratkaisemiseksi. Tämä edellyttää kuitenkin yhteistä keskustelua tavoitteista ja niihin linkittyvistä ratkaisukeinoista. Professori Veli-Matti Värri herätti omassa filosofisessa puheenvuorossaan ajattelemaan kasvatuksen merkitystä ekokriisissä dilemman kautta. Vaikka tietoa ilmaston lämpenemisestä, sen vaikutuksesta maapallolle sekä toisaalta lämpenemistä estävistä toimista on tarjolla enemmän kuin koskaan, tarvittavia toimenpiteitä ei ole kuitenkaan tehty. Onko kyse siis tiedollisesta vai tiedostamattomasta? Kasvattajat ovatkin tähän liittyen keskeisessä asemassa, mikäli toivo ymmärretään kasvatuksen lähtökohdaksi.

Keskustelu median tulevaisuudesta auttaa suuntaamaan mediakasvatusta. Tilaisuuden toisessa pääpuheenvuorossa Juho Ruotsalainen avasi tulevaisuuteen liittyviä katvealueita erilaisten vaihtoehtoisten skenaarioiden kautta. Visioiden toivottavuudesta ja uskottavuudesta äänestäminen osallistujien kesken osoitti, että tulevaisuudenkuvat eivät ole yhdenmukaisia ihmisten kesken. Epävakaistumisen aikana oletusten sijaan yhteisen keskustelun merkitys korostuu.

Mediakasvatusta tehdään ja edistetään kansainvälisellä tasolla, kansallisesti sekä eri puolilla Suomea alueellisesti ja paikallisesti. Kansainvälisistä suunnitelmista kuultiin Euroopan komission Anni Hellmanin puheenvuorossa ja kotimaiseen mediakasvatuksen edistämiseen katsauksen teki puolestaan Laura Mäkelä opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Lapin yliopiston järjestämän rinnakkaistapahtuman tervehdyksessä kuultiin tulevaisuuden suunnitelmista Pohjois-Suomen mediakasvatuksen osalta.

Foorumi luo tilaa vuorovaikutukselle

Nimensä mukaisesti Mediakasvatusfoorumissa on kyse ihmisten kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta. Foorumin työryhmissä keskusteltiin esimerkiksi yhdessä:

  • Mediakasvatuksen johtamisesta
  • Katvealueiden tavoittamisesta Mediataitoviikolla
  • Mediakasvatuksesta perheissä, sekä
  • Mediakasvatuksesta läpi elämänkaaren

Keskustelut ja puheenvuorot osoittivat selkeästi, että mediakasvatuksessa riittää edelleen monia katvealueita, joiden tavoittamiseen tarvitaan yhteistyötä. Mitkä aiheet, näkökulmat menetelmät ja kohderyhmät ovat sinun mielestäsi jääneet katveeseen suomalaisessa mediakasvatuksessa? Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteella #mediakasvatus.

Lauri Palsa
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.