Kaksi lasta käyttämässä älypuhelimia aikuisen ohjauksessa.

Diginatiivisukupolvi on myytti, kerrottiin Aamulehden pääkirjoituksessa (6.9.). Kirjoitus nosti hyvin esiin, että lapset tarvitsevat turvataitojen opetusta netissä toimiakseen. Valitettavasti osittain sorruttiin yhä vahvistamaan kyseistä myyttiä.

Toisin kuin väitettiin, syntyminen 2000-luvulla ei erityisesti markkeeraa diginatiivisukupolvea. Alunperin diginatiiveiksi nimetyt sukupolvet lähestyvät jo keski-ikää. Kun myytille ei aikanaan löytynyt katetta, sitä on uusinnettu kuin maailmanlopun ennustusta. Myytin kovaa ydintä on jutun väite “lapset oppivat netinkäytön tekniikan nopeasti”. Tarinan imussa jää kysymättä, että minkä tekniikan ja ketkä lapset.

Lapset eivät ole synnynnäisiä tekniikka- tai nettivelhoja. Tiedonhaku netistä tai jumittavan langattoman verkon uudelleenkäynnistys on ylivoimaista monelle koululaiselle. Samoin lasten tietämys siitä mikä tietokone edes on, on tuoreen tutkimuksen mukaan samalla tavalla vähäistä ja naiivia kuin ennenkin.

Myytin suosion salaisuus lienee aikuisten vapautuminen vastuusta: suotta sitä parempaansa opettamaan. Lisäksi on sokeuduttu sille kuinka lapsellisen helppoa digimedioiden peruskäyttö nykyään on. Alkuun pääsee kun kykenee tökkäämään sormella kuvaketta, mutta “osaamisesta” silloin voi tuskin vielä puhua.

Minkään ikäryhmän digitaidoissa ei ole magiikkaa. Sitä opitaan, mitä halutaan ja mihin saadaan harjoitusta ja opetusta. Helpot toiminnot oppii nopeammin, kun taas monimutkaiset taidot vaativat paljon tukea sekä yrityksen ja erehdyksen kautta oppimista. Lisäksi jokainen on oppijana ensisijaisesti yksilö eikä sukupolvensa edustaja. Moni aidosti digiosaava lapsi on harjoitellut kovasti, eikä ponnistelua pidä mitätöidä puhumalla lasten nopeasta oppimisesta.

Kysyttäessä lapset itse nimeävät tavallisimmin vanhempansa, siis aikuiset, henkilöiksi, joilta digitaitoja on opittu. Aikuisten onkin aika lakata kertomasta satua diginatiiveista ja kantaa kattavasti kasvatus- ja opetusvastuunsa digiasioissa.

Saara Salomaa
Mediakasvatuksen erityisasiantuntija
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.