Mitä on journalismi? Mikä kuuluu vastuulliseen journalismiin? Mitä ovat oikaisut? Mitä tarkoittavat journalistin ohjeet? Muun muassa näihin kysymyksiin vapaaehtoiset toimittajat ovat syys- ja kevätlukukauden aikana  tehdessään vierailuja peruskouluihin sekä toisen asteen oppilaitoksiin.

Kyseessä on Faktana, kiitos! –kiertue,  jossa opettajat ovat voineet kutsua toimittajia kouluihin kertomaan työnsä taustoista. Poikkeuksellisen kiertueesta tekee paitsi sen laajuus myös sen, että suuri osa toimittajista on mukana omalla ajallaan.  Tällä hetkellä mukana on 130 toimittajaa ympäri Suomen.  

Aloite toimittajien kiertueeseen lähti toimittajilta itseltään. Kiertueen tuottajana toimivan Haaga-Helian journalismikoulutusyksikön johtaja Anne Leppäjärven idea sai nopeasti vastakaikua alan ammattilaisten piirissä. 

Toimittajien yhteinen huolenaihe on ollut valemedian valheellisten uutisten leviäminen ja vihakampanjat sekä kasvava huoli siitä, ettei perinteisen journalismin arvopohjaa enää tunneta yleisön parissa.

Syyslukukauden aikana toimittajat kohtasivat kouluissa noin 7200 nuorta. Tavoitteena on ollut herättää oppilaissa halu tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja tahto ymmärtää tiedon alkuperä. 

Kriittiseen medialukutaitoon kuuluu ymmärrys siitä, miten mediatekstit syntyvät ja millaisia valintoja niiden tuottamiseen liittyy. Toimittajilla on medialukutaidon lisäämisessä oma tärkeä roolinsa. Opettajat eivät välttämättä esimerkiksi ymmärrä journalismin konventioita tai tunne toimituskäytäntöjä, kuten media-alan ammattilaiset.

Journalismi on sekä medialukutaidon kohde että väline. Journalismin merkitys ei ole vain uusien faktojen tuottamisessa, vaan myös ymmärryksen lisäämisessä. Journalismi kertoo tarinoita, välittää arvoja, antaa äänen eri toimijoille ja tarjoaa yleisöille kokemuksia.  Sillä on siten paitsi mediakentässä ja myös koko yhteiskunnassa oma, ainutlaatuinen tehtävänsä.

Perinteisesti toimittajat eivät ole osanneet mieltää mediakasvatusta osaksi omaa ammattitaitoaan.  Median murros on haastanut tämänkin: Yhä enemmän toimittajien on perusteltava omaa rooliaan ja omaa työtään sekä avattava työnsä käytäntöjä.  

Toimittaja tekee  juttua tehdessään jatkuvasti valintoja. Hän esimerkiksi valitsee, mitä asioita haastattelusta nostaa juttuun. Mitkä asiat siihen vaikuttavat? Millaisia eettistä harkintaa he käyttävät ja miksi? Esimerkiksi miksi rikoksen tekijän nimeä ei aina julkaista?

Parhaimmillaan esimerkiksi näistä keskusteluista kasvaa innostavia kohtaamisia opiskelijoiden ja koululaisten kanssa, jotka myös haastavat meidät journalistit perustelemaan omat valintamme entistä paremmin.

Faktana, kiitos! –kiertue jatkuu vielä kevätlukukaudella 2018 vapaaehtoisten ammattilaisten vieraluilla. Lisäksi keväällä järjestetään osana kiertuetta myös toimittajaopiskelijoille erillinen koulutus mediakasvatuksesta. Opettajat voivat kutsua oman paikkakuntansa toimittajia vierailulle osoitteessa Faktanakiitos.fi

Pauliina Grönholm

Kirjoittaja on toimittaja ja mediakasvattaja, joka on ollut laatimassa Faktana, kiitos! –kiertueen toimittajille oppimateriaaleja.

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.