Viime vuosina on keskusteltu kiivaastikin valeuutisista, niiden tunnistamisesta ja vaikutuksesta. Medialiiton julkaiseman kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista uskoo, että “verkossa leviävillä valeuutisilla on vaikutusta kansalaisten käsityksiin ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien perusfaktoista.” Valeuutisten tunnistamisen lisäksi on tärkeää huomioida, että mediassa on myös monia muita harhaanjohtavia sisältöjä. Tiedon luotettavuuden arviointi ja kriittinen ajattelu ovat olennainen osa medialukutaitoja, joita voidaan edistää mediakasvatuksella.

Tiede tuottaa luotettavaa tietoa

Median kautta saamme jatkuvasti tietoa eri aiheista. Tietolähteiden paljous tuo mahdollisuuksia uuden oppimiselle ja sivistykselle. Saatavuus ei itsessään kuitenkaan auta, mikäli ei ole tarvittavaa osaamista päästä tiedon äärelle ja hyödyntää sitä. On tärkeä oppia tunnistamaan eri tietolähteitä ja arvioimaan niiden luotettavuutta. 

Tiedon arvioinnin näkökulmasta on tärkeää ymmärtää miten luotettavaa tietoa tuotetaan ja miten sitä voi löytää? Tutkimuksesta ja tieteestä voi saada tietoa monin eri tavoin. 

Tiedebarometrin mukaan televisio, radio, sanomalehdet ja netti ovat tärkeimmät lähteet tiedettä koskevan tiedon välittäjinä. Sosiaalinen media on vaikuttanut osaltaan siihen, kuinka ihmisillä on myös mahdollisuus keskustella ja jakaa itse tietoa omissa yhteisöissään. 

Tiedon arviointi on vaikuttamista

Tiedon arviointi, kantaa ottaminen sekä tutkitun ja luotettavan tiedon jakaminen ovat keinoja vaikuttaa mediakulttuuriin, yhteiskuntaan ja omaan ympäristöön. Tähän liittyen on tärkeä huomioida, että:

  • Tietoa on saatavissa valtavasti. Oleellisen ja luotettavan tiedon avulla voidaan tehdä perustellumpia päätöksiä.
  • Tiedolla voidaan johtaa harhaan tai hämmentää. Kriittisen ajattelun avulla voidaan tunnistaa epäluotettavat sisällöt mediassa ja arvioida niiden motiiveja.
  • Tiedon jakaminen on aiempaa helpompaa. Jakamalla luotettavaa tietoa voidaan edistää ymmärrystä, tietoperustaista keskustelua ja toimintaa.  
  • Tiedon arviointitaidot eivät kehity itsestään. Mediakasvatuksella voidaan edistää laajasti erilaisia mediataitoja. 

Kriittistä ajattelua edistetään mediakasvatuksella

Mediataitoviikolle tuotetussa uunituoreessa Luotettavan tiedon metsästäjät -materiaalissa käsitellään tiedon luotettavuuden arviointia median ja tutkimuksen näkökulmista. 

Materiaalin avulla voidaan käsitellä tiedonlähteiden ja erilaisten mediatekstien luotettavuuden arviointia, harhaanjohtavien mediasisältöjen tunnistamista sekä tiedon välittämistä ja median tuottamista. Materiaalin toimintaosioissa pohditaan lisäksi tieteen merkityksestä arjessa ja mietitään pohditaan ihmisten osallistumismahdollisuuksia tutkimuksen tekemiseen, etsitään ja jaetaan tutkimustietoa sekä harjoitellaan myös tutkimuksen tekemistä.

Miten sinä arvioit tiedon luotettavuutta?

Kerro vinkkisi sosiaalisessa mediassa tunnisteella #mediataitoviikko 

Lauri Palsa
Mediataitoviikon projektipäällikkö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Kuvat: Martta-Kaisa Virta

Luotettavan tiedon metsästäjät -materiaalin ovat toteuttaneet yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti, Suomen YK-liitto, Suomen valokuvataiteen museo sekä Yle Oppiminen.

 

 

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.