Tänään 20. marraskuuta vietetään kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää, joka on teemoiltaan ja sisällöiltään merkittävä päivä myös mediakasvatuksessa.

Sen lisäksi, että mediakasvatuksen avulla voidaan edistää yleisesti lapsen hyvinvointia ja osallisuutta, mediat tuovat paljon mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan edistää monien YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määriteltyjen oikeuksien toteutumista. Mediakasvatus on erinomainen tapaa edistää lapsen oikeuksien toteutumista medioituneessa maailmassa.

Edistämällä tasa-arvoisesti mediaan liittyvää osaamista, voidaan edistää lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia nauttia oikeuksistaan. Mediakasvatuksen näkökulmasta jokaiselle lapselle kuuluvia lapsen oikeuksia voidaan tukea esimerkiksi:

  • edistämällä lapsen itseilmaisuun liittyvää osaamista ja tuomalla esiin median mahdollistamia tapoja esittää mielipiteitä ja osallistua keskusteluun

  • edistämällä mediaan liittyviä vuorovaikutustaitoja ja tuomalla esiin erilaisten medioiden mahdollisuudet tuoda ihmisiä yhteen ja järjestäytyä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa  

  • syventämällä yksityisyyden merkitykseen liittyvää ymmärrystä ja edistämällä siihen liittyviä taitoja

  • edistämällä tiedonhakutaitojen kehittymistä ja avaamalla erilaisia tapoja etsiä ja saada tietoa

  • tukemalla lapsen oikeutta lepoon ja hyödyntää median mahdollisuuksia leikille, vapaa-ajalle sekä taide- ja kulttuurielämälle.

Mediataitokoulusta löydät paljon erilaisia materiaaleja, ideoita ja toimintamalleja, joita voi hyödyntää vapaasti lapsen oikeuksien vahvistamiseksi. Yksi esimerkeistä on Pullopostia mediameressä -materiaalikokonaisuus, jonka sisällöt pohjautuvat ihmisoikeuskasvatukseen.

Materiaalin osiot voidaan toteuttaa itsenäisinä tai laajempana kokonaisuutena. Osiot sisältävät taustatietoa sekä eri ikäryhmien kanssa tehtävään mediakasvatukseen suunnattuja toimintamalleja. Kaikki tehtävät on suunniteltu niin, että niitä voi soveltaa omaan työhön sopivaksi.

Lapsen oikeudet eivät ole tärkeitä vain yhtenä merkkipäivänä vuodessa vaan niiden toteutumisen edistäminen kuuluu olla osa jokapäiväistä arkea, myös mediakasvatuksessa. Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

Lauri Palsa
Projektipäällikkö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

P.S. Ilmoittautuminen ensi helmikuussa vietettävään Mediataitoviikkoon on käynnissä. Ilmoittautumalla mukaan saat kootusti tiedon uusista materiaaleista, joita voit hyödyntää lapsen oikeuksien edistämisessä myös jatkossa.

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.