Monilukutaitoa kaiken ikäisille

Suomalaisessa kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä monilukutaidolla on merkittävä rooli. Monilukutaidon yksi vahvuuksista on se, että se luo siltoja eri tahojen välille niin varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen kuin lukiokoulutukseenkin. Kasvatuksellisten tavoitteiden yhdenmukaisuus tukee koulutuksellista jatkuvuutta. Vaikka monilukutaito on yksi keskeisimpiä käsitteitä uusissa opetussuunnitelmissa, sen tarve ei lopu ihmisen koulusta valmistumiseen. Elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaan monilukutaito kuuluu kaikille.

Laaja-alaisuus ja eri näkökulmat kuvastavat hyvin monilukutaidon moninaisuutta. Tärkeää onkin keskustella yhdessä siitä, mitä kaikkea monilukutaidolla voidaan tarkoittaa ja miten me itse käsitteen ymmärrämme. Nämä kysymykset auttavat suunnitelmaan tavoitteellista kasvatustyötä käytännössä: Miten me voimme edistää monilukutaitoa?

Monilukutaidon edistämiseen tukea mediakasvatusmateriaaleista

Monilukutaitoa voidaan laaja-alaisesti vahvistaa mediakasvatuksen avulla. Tässä muutamia esimerkkejä, kuinka monilukutaitoa voidaan edistää Mediataitokoulusta löytyvillä materiaaleilla:

1) "Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja. Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa." (POPS 2014)

Aikamatkaajat-materiaalikokonaisuus jakaantuu kolmeen eri osa-alueeseen, joita voidaan toteuttaa monipuolisesti eri ikäisten mediakasvatuksessa.

  • Ennen ja nyt muutos näkyväksi valokuvin
  • Minusta jää jälki omat tarinat kartalle ja talteen jälkipolville
  • Suomi 200 voiko tulevaisuuteen vaikuttaa?

Kaikki osiot sisältävät monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja niissä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia tekstejä ja medioita, esimerkiksi valokuvia, elokuvia, pelejä, sanoma-, aikakaus- ja verkkolehtiä, blogeja tai vlogeja.

2) "Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä, autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta." (POPS 2014)

Mediakartan tuntijat -materiaalissa tarkastellaan tunteita ja mediaa. Toimintamallin lähtökohtana on lapsen ja nuoren oma kokemus ja mediakulttuuri. Tavoitteena on kehittää media- ja monilukutaitoa sekä oppia tunnistamaan ja tiedostamaan median herättämiä tunteita ja mediassa käytettäviä vaikutuskeinoja myös tekemällä omia mediasisältöjä.

3) "Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä." (POPS 2014)

Pullopostia mediameressä -materiaalissa tarkastellaan mediaa erityisesti tiedonsaannin, kuuntelun, vuorovaikutuksen, itseilmaisun ja vaikuttamisen näkökulmista. Läpileikkaavina teemoina ovat laaja-alaisten empatiataitojen ja sananvapauden edistäminen.

Materiaali sisältää toimintamallit kolmelle eri ikäryhmälle:

  • Alle 8-vuotiaille
  • 8–12-vuotiaille
  • Yli 13-vuotiaille

Materiaalin neljä osiota voidaan toteuttaa itsenäisinä tai laajempana kokonaisuutena. Osiot sisältävät taustatietoa sekä eri ikäryhmien kanssa tehtävään mediakasvatukseen suunnattuja toimintamalleja. Kaikki tehtävät on suunniteltu niin, että niitä voi soveltaa omaan työhön sopivaksi.

Ilmoittautumalla mukaan Mediataitoviikkoon saat maksuttomasti tiedon kaikista uusista materiaaleista, ideoista ja toimintavinkeistä. Lisää tehtäviä ja toimintaideoita löydät myös Mediataitokoulun tehtäväpankista.

Laaja-alainen monilukutaito pohjautuu yhteistyöhön – ilmoittaudu mukaan Mediataitoviikkoon!

Monilukutaito luo ja vahvistaa yhteistyön mahdollisuuksia kasvatuksellisten instituutioiden ja vuosiluokkien lisäksi myös oppiaineiden välillä, sillä opetussuunnitelmien perusteiden mukaan monilukutaitoa tulee edistää kaikissa oppiaineissa ja kaikessa opetuksessa. Yhteistyön avulla voidaan huomioida monilukutaidon eri näkökulmia.

Oppiaineiden välisen yhteistyön lisäksi laaja-alaista monilukutaitoa voidaan edistää toimimalla päiväkodin ja koulun lisäksi myös muidenkin toimijoiden kanssa. Yksi konkreettinen yhteistyön paikka on vuotuinen Mediataitoviikko, jota vietetään ympäri Suomea aina helmikuisin. Varhaiskasvatuksen toimijoiden ja koulujen lisäksi Mediataitoviikkoon osallistuu paljon kirjastoja, nuorisotaloja ja museoita. Voit tutustua oman alueesi toimijoihin Mediataitoviikon sivuilta löytyvän kartan avulla.

Miten monilukutaitoa voidaan mielestäsi parhaiten edistää? Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksesi sosiaalisessa mediassa tunnisteiden #monilukutaito tai #mediakasvatus avulla!

Lauri Palsa
Projektipäällikkö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.