"Vanhemmat jakautuvat digikasvatuksessa kahteen ryhmään, ja molemmat ovat väärässä", otsikoi Helsingin Sanomat 28.9. Otsikko perustuu kasvatusoppaan kirjoittaneen Jenni Utriaisen haastatteluun. Utriaisen mukaan vanhemmat jakautuvat niihin, jotka ovat pelokkaita ja haluavat suojella lastaan kaikilta laitteita, sekä toisiin joiden mielestä lasten tulisi käyttää laitteita vapaasti. Juttu on monella tasolla ongelmallinen.

Journalistin ohjeiden mukaan yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä. Tässä tapauksessa jutun väittämille ei löydy tukea tutkimustiedosta. Esimerkiksi 25 maata kattaneen EU Kids Online -tutkimuksen mukaan Suomi näyttäytyi päinvastoin maana, jossa lapset käyttävät paljon internetiä, mutta vanhemmat myös osallistuvat siihen aktiivisesti. Myöskään kotimaisissa Lasten mediabarometreissä ei näkynyt merkkiäkään laajamittaisesta "digisuojelusta" sen paremmin kuin rajattomuudestakaan. Käytännössä lähes kaikki lapset käyttävät kotonaan jonkinlaista digiteknologiaa. Vanhemmilla on keskeisin rooli lapsen opettamisessa niiden pariin. Perheissä on mediankäytön sääntöjä ja välillä niistä otetaan yhteen, kuten lasten ja kasvattajien välillä muutenkin tapahtuu. 

Vanhempien ensisijainen asema kasvattajina on yleisesti hyväksytty ja vahvistettu mm. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Silti mediassa näyttää olevan tapana rakentaa vanhemmuuteen liittyvät jutut siten, että vanhemmista syntyy kuva osaamattomina, perheen ulkopuolisista taas asiantuntijoina. On tärkeää tarjota asiallista tietoa ja tukea lasten mediakasvatukseen, etenkin silloin jos huoltajat itse kokevat avuttomuutta. Neuvojien ja median tulee kuitenkin tuntea omat rajansa ja vastuunsa.

Pääsääntöisesti huoltajat ovat lastensa parhaita kasvattajia ja tietävät perheensä asiat paremmin kuin ulkopuoliset. Vähättely ja mitätöiminen ovat huonoja tukemisen tapoja, näin myös perheiden mediakasvatuksessa.

Saara Salomaa
Erityisasiantuntija
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Lisää tutkimustietoa lasten ja perheiden mediankäytöstä Suomessa löytää esimerkiksi näistä lähteistä:

Chaudron, S. (2015) Young Children (0–8) and Digital Technology. A Qualitative Exploratory Study across Seven Countries. Joint Research Centre. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

EU Kids Online

Lasten mediabarometri 2011

Lasten mediabarometri 2012

Merikivi, J., Myllyniemi, S.  & Salasuo, M. (toim.) (2016) Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja ISSN 2341-5568 (verkkojulkaisu), nro 55.

Kuvituskuva: Janne Kukkonen

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.