Sisäministeriö suosittelee liputusta sunnuntaina 1.10.2017 Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Lippujen liehuessa merkkipäivän kunniaksi on hyvä mahdollisuus pohtia, mitä kansalaisvaikuttaminen tarkoittaa tässä ajassa ja kuinka sitä voidaan tukea. Mediakasvatus tarjoaa paljon mahdollisuuksia kaikille kuuluvan osallisuuden ja yhteiskunnallisen edistämiseen mediataitojen avulla.

Mediakasvatuksella voidaan tukea kansalaisvaikuttamista ja vahvistaa demokratiaa  

Kansalaisvaikuttaminen ei tarkoita välttämättä vaikeita tai monimutkaisia asioita, vaan se pitää sisällään paljon erilaista toimintaa. Kansalaisvaikuttaminen voi tarkoittaa esimerkiksi asioihin perehtymistä, keskustelua ja vuorovaikutusta yhteisistä asioista, asioiden ja teemojen esille tuontia ja tiedon jakamista. Erilaiset mediat tarjoavat tähän paljon mahdollisuuksia mutta mahdollisuuksia ei välttämättä voi hyödyntää, mikäli siihen liittyvää osaamista ei ole.

Kansalaisvaikuttaminen ja sen tukeminen linkittyy monin tavoin mediakasvatukseen ja mediataitojen edistämiseen. Median roolin muuttuessa yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä se tarjoaa mahdollisuuksia demokratian vahvistamiseen. Voidaan ajatella, että mitä useammalla on mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan, sitä vahvempi demokratia on.  Demokratian edistämisen voidaankin nähdä olevan yksi niistä laajoista tavoitteista, joita mediakasvatuksella ja yleisesti kasvatuksella voidaan nähdä olevan.

Tukea osallisuuden edistämiseen Mediataitokoulusta

Mediataitokoulusta löytyy laajalti erilaisia ja avoimesti saatavilla olevia tehtäviä ja toimintaideoita eri ikäisten mediakasvatukseen.

Esimerkiksi empatiataitoja ja sananvapautta käsittelevästä Pullopostia mediamerestä -materiaalista löytyy tehtäviä ja toimintaideoita alle 8-vuotiaille, 8–12-vuotiaille sekä yli 12-vuotiaille. Materiaali pohjautuu ihmisoikeuskasvatukseen. Oikeuksien tavoitteena on esimerkiksi turvata jokaiselle ihmiselle ihmisarvoinen elämä, turvata perustoimeentulo ja taata yhteiskunnalliset osallistumismahdollisuudet. Nämä kaikki luovat perustan myös mediakasvatuksen toteuttamiselle.

Miten sinun mielestäsi osallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia voidaan parhaiten edistää?

Lauri Palsa
Projektipäällikkö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Ylempi kuva: Janne Kukkonen
Pullopostia mediameressä -kuva: Elina Tuomi

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.