Mediakasvatus itsessään on synerginen ala, joka yhdistää kaksi laajaa kokonaisuutta: median ja kasvatuksen. Medioina nähdään usein joukkotiedotusvälineet, jossain määrin myös sosiaalinen media. Tiedon ja tunteiden välittäjänä medioita voisivat olla myös sellaiset uudet alustat, jotka ovat tänä päivänä osa elämäämme, siis myös muut kuin establisoituneet mediatalot. Yhtenä esimerkkinä alustatalouden tulosta kasvatuksen ja median ympäristöihin ovat uudet oppimisalustat ja niiden sosiaaliset ulottuvuudet.

Mediakasvatuskeskus Metka on ollut jo pitkään valtakunnallinen mediakasvatuksen resurssikeskus ja alan tunnustettu kehittäjä. Osana tätä kehittämistyötä opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut alusta lähtien Mediametkaa-julkaisusarjaa, jonka viimeisimmät osat on tuotettu suoraan Claned-oppimisalustalle. Näin mediakasvatuksen kehittämiskohteeksi on saatu myös uudet, koulutusteknologiset mediaympäristöt. Mediametkaa 8 – Meidän mainokset on tuotettu OKM:n Mediakasvatuksen kehittämisavustuksella, ja se julkaistiin Metkan koulutusteknologiatapahtuma EdTech Hackathonissa huhtikuussa 2017. Keskeisenä sisältökumppanina toimi Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Mediametkaa 9 julkaistaan Metkan 2018 kevään EdTech Hackathonissa. Julkaisun sisältökumppaneina ovat olleet Tietosuojavaltuutetun toimisto, maamme johtava faktantarkistustoimija Faktabaari sekä useat tiedon ja journalistiikan tutkijat. Oppaan aiheista Metkan pedagoginen asiantuntija, tuottaja Kaisa Myllylä pitää työpajaa jo Metkan Ison pajan seminaarissa Pasilassa 7.10.2017. Oppimateriaalin ohella Metka on räätälöinyt oppaiden aiheista eri pituisia työpajoja vastaten varhaiskasvatuksesta lähtien työelämän tarpeisiin asti. Työpajojen osallistujat saavat Claned-alustan omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Tämä tukee elinikäisen oppimisen ideologiaa.

Metka on maamme vanhin ja monipuolisin mediakasvatusjärjestö. Metka toimii valtakunnallisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevien aikuisten tiennäyttäjänä mediakasvatuksen laajalla kentällä. Ammennamme viimeisintä tietoa eri tieteistä, tutkimussuuntauksista tai parhaita käytäntöjä eri ammattikunnista tai kulttuurialoilta. Metkaa ohjaavat tavallisten aikuisten, opettajien ja eri ammattilaisten kohtaamat käytännön tarpeet lasten ja nuorten mediaympäristössä. Teemme töitä sen eteen, että pienemmilläkin resursseilla, matkojen päässä tai erityisryhmien kohdalla mediakasvatukseen löytyy yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Yhtenä yhdenvertaisuutta lisäävänä keinona Metka on ottanut käyttöönsä opetusmateriaalin maksuttoman, sähköisen jakelun. Aiemmin painettuina ilmestyneet Mediametkaa-oppaat ovat nykyisin ladattavissa pdf-tiedostoina nettisivuiltamme.

Tämän monivuotisen Mediametkaa-julkaisusarjan ja mediakasvatuksen kehittämisen hankekumppanuuksien myötä Metka on luonut suhteita uusien mediaympäristöjen ja koulutusteknologian kanssa toimiviin tahoihin sekä yritys- että viranomaispuolella. Kumppanidialogin kautta varmistamme, että Metkan materiaalit ja työpajat sisältävät jatkossakin alan viimeisimmät tiedot ja parhaat käytännöt. Tämä on minun, sinun ja meidän mediaa.

Meri Seistola
Toiminnanjohtaja
Mediakasvatuskeskus Metka ry

Kuva: Mediakasvatuskeskus Metka / Mela 2017, Helsinki

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.