Uutta tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa ensi vuonna. Vaikka uudistuksen tarkoituksena on parantaa ihmisten oikeuksia, se herättää myös kysymyksiä. Tärkeä uudistus on monelta osaltaan vielä avoin. Nyt on oikea aika puhua siitä.

Suomen Safer Internet -toiminta järjesti viime viikolla Helsingin Kaisaniemessä keskustelutilaisuuden tietosuojauudistuksesta erityisesti lapsen oikeuksien näkökulmasta. Tilaisuus on nyt katseltavissa verkossa.

Kooste keskustelutilaisuudesta

Puheenvuorot ja keskustelut on jaettu kolmelle eri videolle:

Safer Internet -toiminta Suomessa
Lauri Palsa, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Tietosuoja uudistuu
Anne Tamminen-Dahlman, Ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuoja-asetuksen vaikutus lasten nettielämään ja -turvallisuuteen: Kokemuksia Momiolta
Silja Nielsen, Head of Community and Safety, Momio ApS

Mitä tapahtuu nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden kehitykselle?
Tommi Tossavainen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Tilannekatsaus: lasten ja nuorten seksuaaliset kuvat verkossa
Nina Vaaranen-Valkonen, Pelastakaa Lapset ry

Näkökulmia lapsen ääniin, oikeuksiin ja mediakasvatukseen
Heidi Holappa ja Rauna Rahja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Loppukeskustelu
Matilda Yletyinen, Siiri Kinnari, Jonna Koponen, Silja Nielsen ja Leo Pekkala.

Tietosuojauudistus herättää keskustelua

Uudistuksen tiimoilta nousi esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

  • Uudistuksen tarkoituksena on parantaa ihmisten oikeuksia digitaalisessa ajassa. Miten tieto ja ymmärrys uudistuvasta tietosuojasta saadaan tavoittamaan mahdollisimman monet?
  • Tietosuojauudistus koskee lasten henkilötietojen käsittelyä. Uudistuneen tietosuoja-asetuksen mukaan suostumus lapsen tietojen käsittelyyn on saatava huoltajalta. Vielä avoinna kuitenkin on, kuinka suostumus pyydetään. Mikäli suostumuksen antamisesta tehdään liian työlästä, se voi nostaa kynnystä antaa suostumusta jokaiseen palveluun. Toisaalta liian yksinkertainen tapa voi olla helppo kiertää.
  • Jäsenvaltiot voivat määritellä suostumusta edellyttävän ikärajan 13 ja 16 ikävuoden välille. Miten käyttäjien ikä varmistetaan ylipäänsä jatkossa palveluissa?
  • Millaisia vaikutuksia uudistuksella on nuoren yksityisyyteen, mikäli jokaista käytettävää verkkopalvelua varten tarvitaan huoltajan suostumus?
  • Sosiaalisen median palvelut ovat merkittävä osa nykypäivän viestintää ja vuorovaikutusta, tiedon saantia ja itseilmaisua. Kuinka uudistus vaikuttaa lasten ja nuorten osallisuuteen?
  • Yrityksille käyttäjien tunnistaminen tai huoltajien suostumuksen kerääminen tuonee lisää kuluja. Vaikuttaako tämä lapsille tai nuorille suunnattuihin palveluihin, niiden määrään tai laatuun?
  • Tietosuojauudistuksen taustalla on ajatus, että lasten henkilötietoja on erityisesti suojattava, koska he eivät ehkä ole täysin tietoisia henkilötietojen käsittelyä koskevista riskeistä. Pelkkä ikä ei itsessään kuitenkaan takaa tietosuojaan tai yksityisyyteen liittyvää ymmärrystä tai osaamista. Tuovatko ikärajat ja tekniset ratkaisut valheellisen turvallisuuden tunteen? Entä miten kaikkien ihmisten tietosuojaan liittyvää osaamista voidaan parhaiten edistää?

Mitä sinä haluat tietää uudistuvasta tietosuojasta?

Mikäli sinulla herää kysymyksiä tietosuojauudistuksesta, voit lähettää kysymyksesi meille verkkolomakkeella. Julkaisemme syksyllä niiden pohjalta tehdyn koosteen lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten ja asiantuntijoiden tueksi.

Mitä ajatuksia sinulla herää tietosuojan uudistuksesta?
Osallistu mukaan keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteella #tietosuoja.

Lauri Palsa
Projektipäällikkö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Finnish Safer Internet Centre

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.