Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan viime vuonna ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018, eli vajaan vuoden kuluttua. Nyt on siis oikea aika alkaa valmistautua uudistuksen tuomiin muutoksiin. Asetuksen tarkoituksena on vahvistaa kansalaisten perusoikeuksia digitaalisessa maailmassa. Toisaalta, sen soveltaminen on herättänyt myös paljon kysymyksiä. Miten tietosuojan uudistus tulee vaikuttamaan lasten ja nuorten oikeuksiin? Kuinka käy nuorten osallisuudelle, tietosuojalle ja yksityisyydelle? Miten uudistus vaikuttaa mediakasvattajan toimintaan?

Tietosuoja on tärkeä kysymys mediakasvattajalle

Median merkityksen johdosta yksityisyys ja tietosuoja ovat tärkeitä aiheita mediakasvatustyössä. Uuden tietosuoja-asetuksen myötä ihmisten oikeudet paranevat. Tulevat muutokset antavat ihmisille paremmat edellytykset kontrolloida omia henkilötietojaan ja helpottavat tiedonsaantia omien henkilötietojen käsittelystä.  Kansalaisilla tulee olemaan paremmat oikeudet muun muassa:

  • saada läpinäkyvää informaatiota,

  • päästä käsiksi kerättyihin tietoihin,

  • oikeus tulla informoiduksi henkilötietojen tietoturvaloukkauksista sekä

  • oikeus tietojen poistamiseen.

Mediakasvatuksen näkökulmasta onkin tärkeää keskustella siitä, mitä nämä oikeudet tarkoittavat käytännössä ja kuinka tietoa kasvaneista oikeuksista saadaan vietyä eteenpäin.

Lapsilla asetuksessa erityisasema – tärkeää huolehtia lapsen oikeuksista

Asetuksessa lapsilla on erityisasema. Alle 16-vuotiaat eivät asetusten myötä voi käyttää esimerkiksi sosiaalisen median palveluja ilman vanhempien lupaa. Tämä voi poiketa eri EU:n jäsenvaltioiden kesken, sillä ikäraja voidaan päättää myös alemmaksi. Alimmillaan se voi olla 13 vuotta.  Ikärajakysymys on herättänyt paljon keskustelua Euroopassa mutta Suomessa asiaan ei ole vielä kiinnitetty kovin paljon huomiota julkisuudessa. Epäselviä kysymyksiä liittyy esimerkiksi siihen, kuinka käyttäjän ikäraja todennetaan verkkopalveluissa, miten käy nykyisille palveluiden käyttäjille, kuinka huoltajan suostumus kerätään ja kuinka voidaan olla keräämättä aiempaa enemmän tietoa käyttäjistä, esimerkiksi huoltajuussuhteista.

Kun tiedämme sosiaalisen median merkityksen ja mahdollisuudet nuorten elämästä, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, ettei lasten ja nuorten oikeuksia rajoiteta suotta suojelun nimissä. Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Kaikille alle 18-vuotiaille kuuluviin oikeuksiin kuuluu esimerkiksi:  

  • oikeus tulla suojelluksi

  • oikeus yksityisyyteen

  • oikeus mielipiteenilmaisuun

  • oikeus saada tietoa

  • oikeus järjestäytyä

Mediakasvattajat ovatkin avainasemassa tuomassa esiin näiden oikeuksien merkitystä, niiden puolustamisessa käytännössä sekä mahdollistamalla eri näkökulmien esiin tuomisessa keskusteluun.  Tässä tapauksessa erityisesti siihen, miksi yksityisyydestä ja tietosuojasta on tärkeä pitää kiinni ja miten niistä voidaan parhaiten huolehtia niin, ettei muita oikeuksia loukata.

Keskustelua tietosuojasta tarvitaan

Tietosuojaan liittyy paljon erilaisia näkökulmia, joten moninaista keskustelua uudistuksesta ja siihen liittyvistä käytännöistä tarvitaan. On tärkeää, että mahdollisimman monella on mahdollisuus tuoda esiin oma näkemyksensä ja osallistua keskusteluun.

Suomen Safer Internet -toiminta järjestää ensi viikolla 6.6., kello 9:30–12:00 keskustelutilaisuuden tietosuojauudistuksesta erityisesti lapsen oikeuksien näkökulmasta. Tilaisuus järjestetään Pohjoismaisen kulttuuripisteen TING-salissa osoitteessa Kaisaniemenkatu 9, Helsinki. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja aiheesta kiinnostuneille asiantuntijoille. Keskustelutilaisuuteen voit ilmoittautua tästä linkistä. Paikkoja on rajoitetusti, mutta voit seurata tilaisuutta myös verkossa.

Mitä ajatuksia tai kysymyksiä sinulla herää tietosuojauudistuksesta? Voit osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #tietosuoja ja #mediakasvatus.

Lauri Palsa
Projektipäällikkö
Finnish Safer Internet Centre
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

P.S. Voit lukea tietosuojauudistuksesta lisää esimerkiksi:
Tietosuojavaltuutetun sivuilta
Oikeusministeriön keräämistä kysymyksistä ja vastauksista
Koordinaatin puheenvuorosta tietosuojasta nuorille suunnatussa verkkotyössä

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.