Poliittisen valokuvan festivaali 2016 - Kotimaa

Hot
M Updated
 
0.0 (0)
3023   0   1   0   0  
Poliittisen valokuvan festivaali 2016 - Kotimaa

Tehtävä

Kohderyhmä
 • 13-15-vuotiaat
 • Yli 16-vuotiaat
Tavoite
 • Oma tuottaminen ja käyttötaidot
 • Osallisuus, vaikuttaminen ja elämänhallinta
 • Tiedonhaku, tulkinta ja kriittisyys
Avainsanat
 • Asenteet ja arvot
 • Ihmisoikeudet
 • Itseilmaisu
 • Kokemukset
 • Kuvaaminen
 • Kuvanlukutaito
 • Medialukutaidot
 • Näyttely
 • Osallistuminen
 • Valokuva
Lataa aineisto

Poliittisen valokuvan festivaalin teema vuonna 2016 oli kotimaa. Festivaalin tehtävämateriaali sisältää tehtäviä, joiden avulla valokuviin päästään syventymään tarkemmin ja samalla pohtimaan sen teemoja syvemmin. Materiaali on suunniteltu näyttelyvierailua varten, mutta sitä voidaan käyttää itsenäisesti taiteilijoiden verkkosivuja tai PVF-lehteä hyödyntämällä.

Medialukutaitoa harjoitellaan ja syvennetään muun muassa kansallisuutta, kulttuuria ja pakolaisuutta käsittelemällä. Materiaali kannustaa tutkimaan ilmiöitä useista eri näkökulmista ja etsimään niistä lisätietoa. Tehtäviä voi soveltaa eri-ikäisille oppijoille, mutta erityisesti ne sopivat yläkouluikäisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Materiaali koostuu kahdenlaisista tehtävistä. POHDI-tehtävät kannustavat nimensä mukaan syventymään aiheeseen valmiiden valokuvien pohjalta. KUVAA-tehtävät puolestaan korostavat omaa valokuvallista ilmaisua ja tuottamista.

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments