Miten tutkin? Taide tiedon lähteenä

M Updated
 
0.0 (0)
2807   0   1   0   0  
Miten tutkin.png

Tehtävä

Kohderyhmä
  • 4-6-vuotiaat
  • 7-9-vuotiaat
  • 10-12-vuotiaat
  • 13-15-vuotiaat
Tavoite
Oma tuottaminen ja käyttötaidot
Tehtävän kesto
Laajempi kokonaisuus
Avainsanat
  • Itseilmaisu
  • Kuvakerronta
  • Mediataide
  • Mediataidot
  • Taide
Lataa aineisto

Av-arkin tuottama Miten tutkin? – opetuspaketti koostuu kirjallisesta opetus- ja taustamateriaalista sekä Mediataide kasvattaa! -palvelussa katsottavista videoista. Opas antaa avaimia mediataiteen valjastamiseksi osaksi kokonaisvaltaista oppimisprosessia ja keinoksi tutkia ympäröivää maailmaa sekä sen ilmiöitä.

Opas sisältää viisi mediateosta ja teoksiin liittyviä tehtäviä, jotka kannustavat tutkimiseen taiteen keinoin. Miten tutkin? -opetuspaketti on tarkoitettu erityisesti varhaiskasvattajien ja alkuopetuksen opettajien käyttöön. Sisällöt soveltuvat kuitenkin käytettäväksi hyvin monenikäisten lasten kanssa.

Tehtävien kautta voi tutustua muun muassa timelapse -tekniikkaan, Lumieré - elokuvaan, kestävään kehitykseen, pienoismallikaupunkiin ja performanssiin oman tuottamisen kautta.

User reviews

There are no user reviews for this listing.
Ratings
Käytettävyys
Ohjeistuksen selkeys ja ohjaamisen helppous.
Tavoitteellisuus
Kuinka hyvin tehtävä edistää tehtävässä mainittuja mediakasvatuksellisia tavoitteita.
Mielenkiintoisuus
Onnistuuko tehtävä pitämään yllä oppijien mielenkiinnon.
Comments